Dlhé roky máme tú česť úzko spolupracovať s miestnymi klientmi, ktorým ako majiteľom, manažérom a investorom pomáhame rozvíjať ich bohatstvo. Sprevádzame ich v komplexnom svete ich businessu, ale zároveň im radíme aj pri správe ich osobného a súkromného majetku, aby bolo dobre postarané o zachovanie jeho hodnoty a odovzdanie nasledujúcim generáciám.  

Miestne zákony často nevyhovujú špecifickým potrebám prosperujúcich moderných rodín v oblastiach ako plánovanie majetku, dedičstvo, závety a zriaďovanie rodinných trustov a nadácií. Práve preto sme niektorým našim klientom pomohli pri úspešnom presťahovaní ich podnikov a rodinných sídiel do zahraničia. Vďaka našej medzinárodnej sieti kontaktov im pomáhame aj pri efektívnejšom spravovaní ich majetku a plánovaní pre budúce generácie.

Väčšina našich klientov má však na Slovensku hlboké korene a viacgeneračné rodinné väzby a relokácia tak neprichádza do úvahy. S pomocou spoľahlivých poradcov v jurisdikciách, ktoré sa plánovaniu rodinného majetku tradične venujú, ako je Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Jersey a odnedávna aj Česká republika, sme vytvorili robustné štruktúry, ktoré rešpektujú miestne obmedzenia a sú zárukou dlhodobej stability pre nasledujúce generácie.

Plánovanie dedičstva a závetov

Poskytujeme odborné poradenstvo pri spísaní závetov a vypracovaní dedičských plánov, ktoré odrážajú vaše osobné želania a potreby rodiny. Takto sa postaráme o plynulý prechod aktív presne podľa vašich predstáv.

Súkromné trusty a nadácie

Náš tím sa špecializuje na zakladanie a podporu pri správe trustov a nadácií, vytváranie pevných rámcov na ochranu aktív a dlhodobé finančné plánovanie.

Asistencia pre tzv. protektorov

Poskytujeme podporné služby pre rodinných protektorov, v rámci ktorých zabezpečíme, aby boli chránené záujmy všetkých členov rodiny a správne uplatňované pravidlá rodinného trustu.

Pomoc pri správe trustov

Pomáhame správcom trustov, zameriavame sa na udržanie integrity štruktúry trustu a zabezpečenie jej fungovania podľa zamýšľaného účelu a pre dobro príjemcov.

Schémy beneficientov

Pomáhame klientom pri navrhovaní prepracovaných schém beneficientov, ktoré zabezpečujú finančnú budúcnosť viacerých generácií a sú prispôsobené jedinečným okolnostiam každej rodiny.

Štruktúrovanie majetku

Pri štruktúrovaní majetku využívame miestne aj zahraničné možnosti tak, aby sme maximalizovali finančnú a daňovú efektivitu a zabezpečili stabilitu a bezpečnosť.