Náš tím sa špecializuje na poskytovanie poradenstva v rôznych otázkach týkajúcich sa zakladania a expanzie nových podnikateľských projektov, tak z pohľadu zakladateľov, ako aj investorov. 

Vďaka skúsenostiam s úspešnými etablovanými firmami dokážeme predvídať potenciálne výzvy a startupy lepšie pripraviť na neskoršie významné kolá financovania. Naše znalosti medzinárodných štandardov, predovšetkým z common law jurisdikcií, nám pomáhajú efektívne štruktúrovať transakcie.

Cieľom je, aby sa naši klienti v každej fáze svojho rastu alebo investície nachádzali na najlepšej ceste k dosiahnutiu úspechu. 

Založenie

Korporátna štruktúra, vzťahy medzi zakladateľmi, rozbeh obchodných aktivít, licencovanie a  pravidlá riadenia

Tím

ESOPy, pracovnoprávne vzťahy a interné politiky

Strategické dohody

Obchodné a licenčné dohody, zmluvy s kľúčovými partnermi, zmluvy s verejným sektorom a partnerstvá pre vstup na zahraničné trhy

Počiatočné financovanie

Financovanie z okruhov friends&family, angel investorsseed  investície

Akcelerácia a scale-up financovanie

Crowdfunding, séria A a neskoršie investičné kolá a medzinárodný rizikový kapitál

Likvidácia investícií

Likvidačné udalosti vrátane odchodu zakladateľov, exitu finančných investorov a odkúpenia zakladateľmi

Významné spolupráce

So súkromným investorom v spoločnosti Zdroje zeme pri skorej reštrukturalizácii investícií a príprave na následné investície a iné schémy financovania na podporu rastu

So spoločnosťou Pixel Federation pri zriadení viacstranného motivačného plánu

So spoločnosťou SEC Technologies pri strategických zmluvách so zákazníkmi z civilných a obranných odvetví, ako aj so systémovými integrátormi v Európe, Veľkej Británii a v zámorí

So spoločnosťou SmartHead pri investičných kolách Seed, pre-Series A a Series A, ako aj pri podpornom financovaní prostredníctvom etablovanej platformy na crowdinvesting

So spoločnosťou InoBat pri počiatočnom nastavovaní štruktúry jej prevádzky na zriadenie demonštračných a výrobných liniek batérií s aplikáciami v elektromobilite, skladovaní energie a alternatívnych palivách

So spoločnosťou KleinVision, ktorá sa venuje vývoju lietajúceho auta AirCar, v súvislosti s licencovaním výroby a predaja najmodernejších certifikovaných lietajúcich áut na čínskom trhu

So spoločnosťou Pixel Federation pri kľúčových aspektoch compliance, vnútoroskupinovej reštrukturalizácii a súvisiacich dohodách medzi zakladateľmi a finančnými investormi

So spoločnosťou GoodAI pri reštrukturalizácii akcií v rámci skupiny, vrátane plánovanej ESOP schémy

So súkromným investorom do spoločnosti Payout pri navyšovaní investície a aktualizácii dohôd medzi akcionármi na podporu ďalšej expanzie spoločnosti

So spoločnosťou Carrivederci pri počiatočnom nastavovaní štruktúry a zriadení miestnych prevádzok

S inovatívnym agritech projektom ohľadom úspešnej žiadosti o financovanie z európskeho akceleračného programu a následnej transformácie a zazmluvnenia prostredníctvom slovenskej štátnej finančnej schémy

S finančnými investormi pri ich vstupe do Finstatu a celkovom nastavení vzťahov medzi akcionármi

S inovatívnym agritech projektom pri navrhovaní počiatočnej korporátnej štruktúry zameranej na ochranu  duševného vlastníctva a iného cenného know-how pred obchodnými rizikami a rizikom  neúspechu produktových skúšok. Štruktúra zároveň umožnila kombináciu rôznych vrstiev plánovaných schém financovania.