Náš private equity tím stojí pri vás na každom kroku vašej investičnej cesty, či už ide o zakladanie fondov, akvizície alebo exity.

Bohaté medzinárodné skúsenosti a dlhodobé pôsobenie v  sektore nám dávajú výnimočné postavenie na lokálnom trhu. Naši partneri sa už viac ako 20 rokov podieľajú na významných transakciách v oblasti private equity, a to nielen v regióne strednej a východnej Európy (CEE), ale aj na medzinárodných transakciách manažovaných z Londýna. Na základe týchto skúseností vám vieme ponúknuť poradenstvo, ktoré je praktické a promptné, čo je v dynamickom svete private equity kľúčové. 

Máme rozsiahle odborné znalosti v rôznych odvetviach, vrátane nehnuteľností, telekomunikácií, poistenia, finančných služieb, potravinárstva a energetiky. Vďaka týmto znalostiam poskytujeme riešenia, ktoré zohľadňujú vaše právne potreby, ale v prvom rade riešia vaše strategické ciele.

Zakladanie fondov

Zakladanie fondov si vyžaduje individuálny prístup. Vytvárame riešenia šité na mieru, ktoré pripravujú pôdu pre vaše úspechy.

M&A 

Poskytujeme podporu pri štruktúrovaní transakcií, negociáciách a due diligence a tak zabezpečujeme, aby vaše transakcie boli právne bezpečné a strategicky výhodné.

Poradenstvo pre portfóliové spoločnosti

Od podpory prevádzkovej efektívnosti a stratégií rozšírenia na trhu až po zlepšovanie riadenia a plánovanie exitov – sme tu, aby sme pomohli vašim portfóliovým spoločnostiam rásť a uspieť.

Dlhové financovanie

Poskytujeme poradenstvo pri štruktúrovaní úverových vzťahov, pričom zohľadňujeme stratégiu vášho fondu a zabezpečujeme optimálne podmienky.

Aktíva v kríze

Náš tím poskytuje odborné poradenstvo pri akvizíciách, reštrukturalizácii a ozdravných programoch a pomáha vám premieňať výzvy na príležitosti.

Významné spolupráce

So spoločnosťou M-Market pri predaji siete potravín CBA private equity fondu Enterprise Investors

So spoločnosťou Sanofi pri predaji časti skupiny zameranej na výrobu generík v Európe private equity fondu Advent

S realitnou private equity firmou AREA Property Partners pri investícii do jedného z najväčších realitných projektov na Slovensku, zahŕňajúceho retail, hotel, kancelárie a byty

S regionálnou private equity skupinou pri zriadení a prevádzke jej cezhraničnej štruktúry riadenia investícií v oblasti ťažby a na akvizíciách, reštrukturalizáciách a odpredajoch investícií v sektoroch nehnuteľností a energetiky

S private equity skupinou pri odpredaji jej podnikov na výrobu a distribúciu tepla

So skupinou investičných fondov private equity v Jersey pri podnikovej a jurisdikčnej reorganizácii štruktúry investícií a portfólia aktív

S private equity skupinou pri odpredaji portfólia nákupných centier na západnom a južnom Slovenska

So spoločnosťou HB Reavis pri záležitostiach týkajúcich sa financovania portfólia a príprave časti aktív na odpredaj

So Slovenským rastovým kapitálovým fondom spravovaným spoločnosťou Wood & Company pri portfóliu projektov solárnej energie

So spoločnosťou Zentiva pri predaji svojho výrobného podniku spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, portfóliovej spoločnosti Wood & Company