Naším cieľom je to, aby vaše obchodné rokovania boli priamočiare a úspešné, aby boli v súlade s predpismi a aby každý krok bol zameraný na ich úspech.

Náš tím má skúsenosti v rôznych sektoroch a do každého vyjednávania vstupuje s detailným pochopením trhových trendov a komerčných podmienok. Tieto odborné znalosti nám umožňujú postupovať efektívne a koncipovať dohody, ktoré berú do úvahy pohľady všetkých strán s osobitným dôrazom na vaše priority.

Sme prirodzene zvedaví a radi sa učíme nové veci. Neustále sa snažíme rozširovať naše znalosti, k čomu nám pomáha aj spolupráca s vaším technickým tímom. Zaujíma nás váš biznis a radi diskutujeme o stratégii a obchodnej logike s manažmentom. Každá interakcia s vami nám prináša hlbšie poznatky o vašom podnikaní, a tým zvyšuje pridanú hodnotu, ktorú vám vieme ponúknuť.

Výrobné a dodávateľské zmluvy

Poskytujeme poradenstvo popredným spoločnostiam v energetickom, farmaceutickom, obrannom odvetví a rôznych iných priemyselných sektoroch pri zabezpečovaní zdrojov, výrobe, distribúcii a predaji ich produktov a služieb na globálnom trhu.

Servisné zmluvy

Náš tím vyniká v príprave, vyjednávaní a manažovaní servisných zmlúv.  Zabezpečujeme, aby tieto zmluvy boli v súlade s vašimi strategickými cieľmi a obchodnými praktikami a prispôsobujeme ich vašim potrebám.

Franšízové zmluvy

Franšízorom poskytujeme poradenstvo pri vývoji a implementácii franšízových programov a franšízantom pomáhame pri zabezpečovaní súladu s pravidlami franšízy a ďalších kľúčových aspektoch ich franšízových operácií.

Zmluvy o zastúpení a distribúcii

Naša stratégia sa zameriava na ochranu vašich záujmov a stanovenie jasných, praktických podmienok, ktoré posilňujú vašu pozíciu na trhu a podporujú budovanie dobrých obchodných vzťahov.

Zmluvy o dielo

Podporujeme klientov z rôznych odvetví pri tvorbe jasných a vymožiteľných zmlúv, ktoré stanovujú zodpovednosti, plnenia, časové harmonogramy a platobné podmienky, teda parametre nevyhnutné pre hladký priebeh a úspešnú realizáciu projektov.

Licenčné zmluvy

Špecializujeme sa na vyjednávanie a štruktúrovanie licenčných zmlúv, ktoré koncipujeme tak, aby podporovali rast, chránili majetok a zabezpečovali súlad s právnymi predpismi.

Významné spolupráce

So spoločnosťou Zentiva pri dlhodobých výrobných a dodávateľských zmluvách na API a farmaceutické produkty.

S globálnym výrobcom automobilov pri kľúčovej EPC zmluve, povoľovacích a regulačných záležitostiach, investičnej zmluve so Slovenskou republikou, akvizícii pozemkov a ďalších otázkach.

So slovenským výrobcom  v obrannom priemysle pri medzinárodnom predaji a exporte vlastnej výrobnej technológie a dodávkach, montáži, testovaní a presune zamestnancov na miesta pôsobenia klientov v zahraničí.

So spoločnosťou SEC Technologies na strategických zákazkách s odberateľmi a systémovými integrátormi v civilnom a obrannom sektore v Európe, Spojenom kráľovstve a v zámorí.

So spoločnosťou NAFTA pri posudzovaní kľúčových obchodných zmlúv v súvislosti s odpredajom kontrolného podielu v SPP spoločnosťami E.ON a GDF Suez.

So spoločnosťou KleinVision, ktorá sa venuje vývoju lietajúceho auta AirCar, v súvislosti s licencovaním výroby a predaja najmodernejších certifikovaných lietajúcich áut na čínskom trhu.

S občianskym združením Edulienka pri vývoji komplexného súboru franšízovej dokumentácie na podporu zdieľania vzdelávacieho modelu Edulienky.

Ocenenia a rebríčky

Chambers Europe 2024

Legal500 LEADING FIRM 2024