Úspešný M&A deal sa začína dôkladnou prípravou a končí hladkou integráciou. Naším cieľom je dôkladne pochopiť váš strategický zámer a všetky aspekty komerčnej dohody, a sprevádzať vás v každej transakčnej fáze od začiatku až do konca. Práve vďaka tomu sme vždy o krok vpred, pripravení riešiť výzvy, ktoré by mohli stáť v ceste vášmu úspechu.

Naša sila vynikne najmä vtedy, keď sa objavia problémy a komplikácie. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme za pochodu nájsť účinné a kreatívne riešenia, ktoré vedú k optimálnym výsledkom. Sme neúnavní v prekonávaní všetkých prekážok, aby sme dosiahli vaše ciele.

Štruktúrovanie transakcií

Navrhujeme transakčné štruktúry, aby spĺňali vaše strategické ciele, pričom riešime aj zložité cezhraničné otázky a regulačné rámce.

Akvizície

Zameriavame sa na ochranu vašich záujmov, zvyšovanie hodnoty investícií a zabezpečenie bezproblémovej integrácie nových subjektov, čím podporujeme zmysluplný rast a vašu konkurencieschopnosť.

Predaje

Poskytujeme poradenstvo pri príprave vášho podniku na predaj a pri efektívnom riadení M&A tendrov. Sústredíme sa na zvýšenie istoty transakcie a optimálne nastavenie zodpovednostných mechanizmov na ochranu vašich záujmov počas predaja a po ňom.

Spoločné podniky

Pomáhame vám vytvárať silné partnerstvá s jasným systémom riadenia,  schémami distribúcií, a exitovými stratégiami, a tak podporujeme úspešnú spoluprácu a udržateľný rast.

Carve-Outs

Disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami pri riešení zložitých právnych, finančných a prevádzkových otázok pri carve-outoch.  Proaktívne identifikujeme a minimalizujeme riziká, aby sme zabezpečili ochranu vašich záujmov a zároveň umožnili úspešnú transformáciu a prevádzkovú nezávislosť cieľovej spoločnosti.

Významné spolupráce

So spoločnosťou Spinea pri predaji akcií spoločnosti Timken, ktorá je kótovaná na burze v USA.

So spoločnosťou CRH pri akvizícii aktív spoločnosti Holcim Lafarge v celkovej hodnote 6,5 miliardy EUR.

So spoločnosťou Timken pri akvizícii spoločnosti GGB Bearing Technology (GGB), divízie spoločnosti Enpro Industries, Inc.

So spoločnosťou LX Hausys Ltd., členom skupiny LX Corporation Group, pri akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti C2i a jeho následnom predaji spoločnosti HANKUK CARBON CO., LTD.

So spoločnosťou Sanofi pri predaji jej generického biznisu v Európe (Zentiva) spoločnosti Advent.

S významnou európskou energetickou skupinou pri zamýšľanom predaji 49% podielu v slovenskej distribučnej spoločnosti za 1,3 miliardy EUR.

medzinárodnou skupinou železiarskych a baníckych spoločností pri zamýšľanej akvizícii U.S. Steel Košice.

Pri strategickom vstupe investičného fondu Cube Infrastructure Managers do portfólia výroby a distribúcie tepla.

S Kimex Group v súvislosti s akvizíciou a následným rozdelením brownfield lokality v košickom regióne.

So spoločnosťou Spinea a Kimex Group pri niekoľkých projektoch zlúčenia.

So spoločnosťou Pixel Federation pri zmene skupinovej štruktúry a súvisiacich dohodách medzi zakladateľmi a finančnými investormi.

So spoločnosťou B&C Industrieholding GmbH pri akvizícii akcií v spoločnosti Atlas Flexibles GmbH, nemeckej holdingovej spoločnosti skupiny Schur Flexibles Group.

S spoločnosťou M-Market v súvislosti s predajom 100% akcií v spoločnosti CBA Slovakia, a.s. private equity skupine Enterprise Investors.

So spoločnosťou Zentiva pri predaji jej výrobného podniku na Slovensku spoločnosti Saneca Pharmaceuticals.

Ocenenia a rebríčky

Chambers Europe 2024

Legal500 LEADING FIRM 2024