Naším cieľom je pomáhať vám riešiť výzvy v oblasti riadenia spoločností a korporátneho rozhodovania poskytovaním zrozumiteľného poradenstva prispôsobeného vašim potrebám. Vaše strategické ciele sú našou najvyššou prioritou. Postaráme sa o to, aby ste sa v spleti právnych predpisov pohybovali s istotou a sebavedomím, vediac, že za vami stojí spoľahlivý a skúsený tím, ktorý je vám vždy k dispozícii.

Riadenie spoločností

Poskytujeme odborné poradenstvo v celej škále otázok správy a riadenia spoločností, pričom dbáme na súzvuk medzi dodržiavaním predpisov a strategickými cieľmi spoločnosti.

Všeobecné korporátne poradenstvo

Náš tím priebežne ponúka poradenstvo  pri  riešení celého spektra korporátnych záležitostí. Chceme byť dôveryhodnými poradcami, na ktorých sa môžete vždy obrátiť, pripravení poskytnúť praktické riešenia, ktoré zodpovedajú jedinečným potrebám vášho podniku.

Zodpovednosť štatutárov a členov dozorných orgánov

Štatutárom a členom dozorných orgánov poskytujeme jasné a praktické rady, ktoré pomáhajú minimalizovať riziká spojené s výkonom funkcie a zabezpečujú dodržiavania právnych predpisov.

Skupinové a korporátne reorganizácie

Špecializujeme sa na hladké a efektívne manažovanie transformačných procesov, zameriavame sa na právne detaily a zároveň pritom kladieme dôraz na vaše strategické ciele.

Zmeny kapitálovej štruktúry

S cieľom podporiť finančné zdravie a rastové ambície vašej spoločnosti poskytujeme poradenstvo ohľadom zmien v kapitálovej štruktúre spoločnosti, či už prostredníctvom súkromných kapitálových injekcií alebo prostredníctvom verejných emisií.

Strategické poradenstvo

V rýchlo sa meniacom trhovom prostredí je strategická agilita kľúčová. Naše poradenstvo  predvída trhové a regulačné trendy, a tým pomáha vašej spoločnosti prispôsobiť sa týmto zmenám a prosperovať.

Významné spolupráce

S veľkou slovenskou korporáciou v súvislosti s komplexným vyhodnotením zodpovednostnej štruktúry na troch najvyšších manažérskych úrovniach.

So spoločnosťou Pixel Federation pri kľúčových compliance aspektoch  ako aj pri zmene skupinovej štruktúry a súvisiacich dohodách medzi zakladateľmi a finančnými investormi.

So spoločnosťou PPA Controll pri komplexnom zhodnotení štruktúry vrcholového manažmentu a rozdelení zodpovednosti v rámci  korporátnych dokumentov.

So spoločnosťou Zentiva pri manažovaní dlhodobého špekulatívneho aktivizmu akcionárov, vrátane predsedania valným zhromaždeniam, ako aj poradenstva pri početných otázkach akcionárov a úspešného riešenia súvisiacich sporov.

So spoločnosťou Spinea pri vnútroskupinovej reorganizácii.

S MET Holding Group v korporátnych a iných otázkach v súvislosti so vstupom skupiny na slovenský trh.

So spoločnosťou Transpetrol pri otázkach zodpovednosti štatutárov v súvislosti s akvizíciou 49% akcií od ropnej spoločnosti Yukos za 240 miliónov USD.

So skupinou GCCL pri otázkach týkajúcich sa vývoja, implementácie a koordinácie univerzálneho dodržiavania zamestnaneckých predpisov.

So spoločnosťou Spinea a Kimex Group pri niekoľkých projektoch zlúčenia.

Ocenenia a rebríčky

Chambers Europe 2024

Legal500 LEADING FIRM 2024