Vo sfére fúzií a akvizícií (M&A) spájame znalosť lokálnych a medzinárodných právnych konceptov z oblastí common law s citlivým porozumením obchodnej stratégie našich klientov. Práve to z nás robí ideálneho partnera pre vaše transakcie.

Náš tím má bohaté skúsenosti z Londýna, kde naši partneri pracovali na globálnych M&A transakciách pre jednu z najväčších medzinárodných právnických firiem. Znalosti najlepšej medzinárodnej praxe nám umožňujú vnášať do každej transakcie jedinečný pohľad a navrhovať efektívne riešenia, ktoré zabezpečujú úspech našich klientov.  

M&A

Strategicky vás sprevádzame pri akvizíciách a predajoch a dbáme o to, aby spĺňali vaše obchodné ciele a zodpovedali trhovým podmienkam.

Korporátne právo

Poskytujeme strategické korporátne poradenstvo s cieľom zabezpečiť compliance a podporiť vaše obchodné ciele.

Obchodné transakcie

Zabezpečujeme priaznivé podmienky a budujeme silné obchodné vzťahy prispôsobené aktuálnym trhovým trendom.

Významné spolupráce

So spoločnosťou Spinea pri predaji akcií spoločnosti Timken, ktorá je kótovaná na burze v USA.

So spoločnosťou CRH pri akvizícii aktív spoločnosti Holcim Lafarge v celkovej hodnote 6,5 miliardy EUR.

So spoločnosťou Timken pri akvizícii spoločnosti GGB Bearing Technology (GGB), divízie spoločnosti Enpro Industries, Inc.

So spoločnosťou LX Hausys Ltd., členom skupiny LX Corporation Group, pri akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti C2i a jeho následnom predaji spoločnosti HANKUK CARBON CO., LTD.

So spoločnosťou Sanofi pri predaji jej generického biznisu v Európe (Zentiva) spoločnosti Advent.

S významnou európskou energetickou skupinou pri zamýšľanom predaji 49% podielu v slovenskej distribučnej spoločnosti za 1,3 miliardy EUR.

S medzinárodnou skupinou železiarskych a baníckych spoločností pri zamýšľanej akvizícii U.S. Steel Košice.

Pri strategickom vstupe investičného fondu Cube Infrastructure Managers do portfólia výroby a distribúcie tepla.

S Kimex Group v súvislosti s akvizíciou a následným rozdelením brownfield lokality v košickom regióne.

So spoločnosťou Spinea a Kimex Group pri niekoľkých projektoch zlúčenia.

So spoločnosťou Pixel Federation pri zmene skupinovej štruktúry a súvisiacich dohodách medzi zakladateľmi a finančnými investormi.

So spoločnosťou B&C Industrieholding GmbH pri akvizícii akcií v spoločnosti Atlas Flexibles GmbH, nemeckej holdingovej spoločnosti skupiny Schur Flexibles Group.

So spoločnosťou M-Market v súvislosti s predajom 100% akcií v spoločnosti CBA Slovakia, a.s. private equity skupine Enterprise Investors.

So spoločnosťou Zentiva pri predaji jej výrobného podniku na Slovensku spoločnosti Saneca Pharmaceuticals.

Ocenenia a rebríčky

Chambers Europe 2024

Legal500 2024