Držíme krok so slovenským trhom komerčných nehnuteľností pri jeho neustálom vývoji. Pracujeme s projektmi uplatňujúcimi inovácie v obchodných modeloch, moderné štruktúry financovania a inteligentné technológie. S rastúcim dôrazom na automatizáciu, energetickú efektívnosť a udržateľnosť dbáme o to, aby naši klienti tieto trendy dokázali hladko začleniť do svojho strategického plánovania a prevádzkových činností a získavali tak konkurenčné výhody v tomto dynamickom prostredí.

Zastupujeme široké spektrum klientov, vrátane medzinárodných a domácich developerov a investorov v oblasti nehnuteľností. Medzi naše projekty patria elektrárne a priemyselné areály, logistické parky, kancelárske budovy, nákupné centrá, maloobchodné a rezidenčné nehnuteľnosti, hotely a multifunkčné objekty. Rôznorodá je aj škála našich služieb, od komplexného poradenstva pre rozsiahle developerské projekty, až po špecifické zadania týkajúce sa rôznych typov nehnuteľností.

V spolupráci s našimi špecialistami na korporátne právo, M&A, projekty, financie a súdne spory poskytujeme podnikateľom v tomto odvetví všetky typy poradenstva. Našich klientov sprevádzame v každej fáze ich projektov: od akvizícií nehnuteľností a návrhu projektov, až po plánovanie, výstavbu a prevádzku. Klientov taktiež podporujeme v komerčných činnostiach a zhodnocovaní ich projektov, pri reštrukturalizáciách, spoločných podnikoch, predajoch a pri riešení zložitých stavebných sporov.

Logistické reality

Riešime právne aspekty zriaďovania a optimalizácie logistických centier, vrátane zmlúv, územného plánovania, inžinierskych služieb, zákonného súladu, udržateľnosti a stratégií ďalšieho rozvoja.

Kancelárie a maloobchod

Právne služby prispôsobujeme na mieru špecifickým požiadavkám kancelárskych a maloobchodných priestorov. Náš tím sa venuje nájomným zmluvám, otázkam správy nehnuteľností a vzťahom s nájomníkmi.

Hotely a voľný čas

Poskytujeme právne poradenstvo v širokej škále otázok súvisiacich so sektorom hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb, od nájomných zmlúv a zmlúv o developmente, až po prevádzkové zmluvy a riešenie sporov.

Energetické a infraštruktúrne projekty

Ako uznávaná firma v oblasti energetiky a infraštruktúry sa podieľame na realitných transakciách súvisiacich s energetickými a infraštruktúrnymi projektmi, pričom sa zameriavame na aspekty nadobúdania pozemkov,  súladu s reguláciami a procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Pri komplexných projektoch v energetike a infraštruktúre hrajú kľúčovú úlohu práve naše bohaté skúsenosti z tohto odvetvia, vďaka ktorým majú naši klienti istotu, že ich zámery sú vhodne nastavené tak po strategickej, ako aj právnej stránke.

Priemyselné projekty

Našich klientov sprevádzame pri budovaní priemyselných lokalít, ponúkame odborné znalosti v oblasti územného plánovania, environmentálneho práva a stavebných zmlúv. Naši právnici zohrali významnú úlohu pri etablovaní väčšiny medzinárodných automobiliek s výrobou na Slovensku. Práve vďaka tomu dobre poznáme špecifické potreby a výzvy, ktorým čelí automobilový priemysel v miestnych podmienkach.

Akvizície a predaje

Poskytujeme poradenstvo pri akvizíciách a predajoch všetkých typov nehnuteľností.  Vďaka dobrej orientácii vo všetkých segmentoch realitného trhu, dokážeme identifikovať a vyriešiť kritické otázky, ktorú sú kľúčové pre úspech našich klientov.

Významné spolupráce v odvetví

So spoločnosťou GLP ohľadom celého životného cyklu ich projektov,  pri významnej expanzii ich existujúceho logistického parku v Senci, ako aj pri prenájme a správe nehnuteľností v parkoch GLP

S majiteľom a developerom Národného futbalového štadióna v Bratislave, kombinujúceho modernú športovú infraštruktúru s rezidenčnými a výškovými administratívnymi časťami,  ohľadom rôznych otázok týkajúcich sa jeho developmentu

So spoločnosťou GLP pri akvizícii a konsolidácii cca 330 000 m² pozemkov pre nové realitné projekty v  blízkosti bratislavského letiska

S prenajímateľom pri štruktúrovaní a vyjednávaní dlhodobej nájomnej zmluvy pre približne 60 obchodov a supermarketov po predaji siete potravín CBA Slovensko

S rakúskou Anadi Bank pri financovaní multifunčného komerčného komplexu v Bratislave

S AREA Property Partners pri investícii do jedného z najväčších realitných projektov na Slovensku združujúceho maloobchodné, hotelové, kancelárske a rezidenčné priestory

So spoločnosťou FM Reality pri financovaní a výstavbe novej rezidenčnej oblasti v západnej časti  Bratislavy

So spoločnosťou GLP ohľadom otázok v súvislosti s EIA pre ich projekt vo významnej logistickej oblasti blízko bratislavského letiska

So spoločnosťou Queensway Restaurants Slovakia pri výstavbe nových prevádzok pre globálny reťazec rýchleho občerstvenia v prémiových lokalitách na Slovensku

S private equity skupinou pri predaji portfólia nákupných centier na západnom a južnom Slovensku

S globálnym automobilovým výrobcom pri investičnom projekte na zelenej lúke pre nový výrobný závod, vrátane zmluvných dojednaní s hlavným dodávateľom

S Národnou diaľničnou spoločnosťou vo viacerých sporoch vysokej hodnoty, vrátane medzinárodných DAB konaní, súdnych konaní a urovnaní.

S mestom Bratislava pri významných súdnych sporoch týkajúcich sa nárokov na náhradu škody tretích strán spojených so stavebnými projektmi a spoločnými investíciami

S českou bankou pri refinancovaní realitného developmentu v centre Bratislavy

S Národnou diaľničnou spoločnosťou v súvislosti s rôznymi fázami veľkých infraštruktúrnych projektov na Slovensku, vrátane úsekov diaľnic D1 a R2

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce

S globálnym inštitucionálnym investorom pri implementácii, štruktúrovaní, prevádzke a správe prenájmov v portfóliu spravovanom AXA REIM

Ocenenia a rebríčky

Chambers Europe 2024

Legal 500 2024