Naše pôsobenie v oblasti zdravotnej starostlivosti a life sciences je motivované našou snahou prispieť k tomu, aby sa zdravotná starostlivosť a inovácie posunuli vpred. Naši klienti v týchto odvetviach sa stretávajú s  jedinečnými výzvami a pohybujú sa v komplexnom regulovanom prostredí. Náš skúsený tím práve preto klientom poskytuje jasné a efektívne právne usmernenia, ktoré im pomôžu zorientovať sa v prísnych reguláciách, zvládať riziká a využívať príležitosti na rast.

Budujeme si s našimi klientami dlhodobý a osobný vzťah, a dávame si záležať na tom, aby sme plne chápali ich potreby a ciele. Vďaka tomuto prístupu im dokážeme ponúknuť rady šité na mieru, ktoré riešia okamžité aj dlhodobé výzvy, ktoré pred nimi stoja. Pomáhame im pri dosahovaní ich obchodných cieľov, či už ide o riešenie otázok dodržiavania právnych predpisov, duševného vlastníctva, fúzií a akvizícií alebo súdnych sporov.

M&A

Výrobné a dodávateľské zmluvy

Licencie a duševné vlastníctvo

Dodávateľský reťazec

Regulácia

Životné prostredie

Významné spolupráce v odvetví

So spoločnosťou Sanofi pri predaji jej generického biznisu v Európe spoločnosti Advent

So spoločnosťou Zentiva pri dlhodobých výrobných a dodávateľských zmluvách na účinné látky (API) a farmaceutické výrobky

S konzorciom Metrostav a InterHealth Canada v procese súťažného dialógu ohľadom výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave prostredníctvom PPP

So spoločnosťou Wood & Company ako veriteľom pri financovaní akvizície nemocnice

So spoločnosťou Zentiva pri predaji jej výrobnej prevádzky na Slovensku spoločnosti Saneca Pharmaceuticals

So skupinou investorov pôsobiacou v distribučnej sieti liekov a zdravotníckych pomôcok pri viacerých zmluvných vzťahoch medzi ich výrobcami a nemocnicami

So zdravotníckou spoločnosťou ohľadom vývoja farmaceutického produktu a jeho budúceho komerčného využitia, vrátane práv týkajúcich sa duševného vlastníctva a know-how patentov

S veľkým farmaceutickým výrobcom v spore týkajúcom sa majetkových práv pôvodcov výrobného patentu

So spoločnosťou Sanofi Slovakia ohľadom dohôd o skladovaní a logistických službách so spoločnosťou Saneca Pharmaceuticals