Náš tím poskytuje strategické poradenstvo v rôznych oblastiach ropného priemyslu, od riešenia regulačných problémov až po štruktúrovanie transakcií. Vážime si dôveru a budujeme si dlhodobé vzťahy s klientmi na všetkých úrovniach v tomto sektore, vrátane národných prevádzkovateľov ropovodov, medzinárodných ropných organizácií, globálnych obchodníkov s ropou či miestnych poskytovateľov skladovacích zariadení.

Zaoberáme sa komplexnými regulačnými a transakčnými otázkami, ktoré často presahujú miestne hranice. Naša práca zahŕňa zvládanie krízových situácií v oblasti ropy, ako je vytváranie alternatívnych medzinárodných dodávateľských trás, posudzovanie návrhov na neodskúšané reverzné toky ropy, alebo riešenie prerušenia prevádzky v dôsledku medzinárodných sankcií. Rovnako sa zaoberáme aj komplexnou problematikou kontaminácie cezhraničných ropných trás a riešením neočakávaných prerušení cezhraničných infraštruktúrnych projektov. Projekty našich klientov zahŕňajú projekty spoločného záujmu schválené Európskou komisiou (PCI), ako aj rutinné miestne operácie a zmluvy na údržbu skladovacích zariadení.

Naši klienti sa na nás čoraz viac spoliehajú pri tvorbe nových štruktúr a individuálnych dohôd šitých na mieru, ktoré prekračujú regionálne hranice.  Patria medzi ne viacstranné cezhraničné ropné swapové schémy, programy dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže pre medzinárodné platformy na výmenu necitlivých informácií, medzikontinentálne prepravné dohody, prístup tretích strán k národným systémom ropovodov, národné stratégie pre núdzové zásoby ropy ako aj návrhy medzinárodných daňových a colných schém pre cezhraničné projekty skladovania.

Pri každom projekte sa zameriavame na poskytovanie jasného a zrozumiteľného poradenstva, ktoré sa sústredí na strategické ciele našich klientov a zabezpečuje súlad s právnymi predpismi..

Významné spolupráce v odvetví

So spoločnosťou Transpetrol v súvislosti s reakciami na krízové situácie, ako sú alternatívne medzinárodné trasy dodávok ropy, neotestované návrhy spätného toku ropy, dočasné prerušenia prevádzky v dôsledku medzinárodných sankcií ako aj nečakané zrušenia cezhraničných infraštruktúrnych projektov.

So spoločnosťou Agentúra pre núdzové zásoby ropy pri preklenovacom syndikovanom financovaní vo výške 520 miliónov EUR v súvislosti so zriadením nového systému núdzových zásob ropy na Slovensku.

So spoločnosťou Transpetrol v súvislosti s jej povinnosťami týkajúcimi sa kybernetickej bezpečnosti voči Národnému bezpečnostnému úradu vzhľadom na jej status prevádzkovateľa kritickej infraštruktúry.

So spoločnosťou SpS ohľadom kompletného environmentálneho a licenčného rámca súvisiaceho s uskladnením ropy pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy.

So spoločnosťou EOSA pri komplexnej revízii poistných zmlúv na environmentálne riziká a škody v prísne regulovanom ropnom priemysle.

So spoločnosťou BSP Schwechat (spoločný podnik Transpetrolu a OMV) pri plánovanej výstavbe ropovodu, ktorý mal spájať systém Družba s rafinériou Schwechat v Rakúsku

Ako hlavný právny poradca Medzinárodnej asociácie prepravcov ropy, z.s. (IAOT)

So spoločnosťou Transpetrol v súvislosti s akvizíciou 49 % podielu v Transpetrole vládou SR od ropnej spoločnosti Yukos za 240 mil. USD.

So spoločnosťou Glencore pri otázkach obchodovania s ropou a skladovania ropy.