Odbornosť v oblasti energetiky

Disponujeme viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v sektore energetiky a vďaka nim vám pomôžeme zorientovať sa v tomto dynamicky sa meniacom prostredí. Rozumieme výzvam dnešného sveta energetiky, od rastúceho dopytu až po posun k čistejším zdrojom energie. Ponúkame praktické, komerčne cielené a zrozumiteľné právne poradenstvo, ktoré vám pomôže sa týmto zmenám nielen prispôsobiť, ale  ich aj využiť vo svoj prospech. 

Elektrická energia

Dobre sa vyznáme v každom odvetví energetického priemyslu, vrátane jadrovej, tepelnej aj obnoviteľnej energie a jej distribúcie.

Plyn

Zastupujeme kľúčových aktérov na trhu s plynom a pokrývame prieskum a ťažbu, ako aj prepravu, skladovanie, dodávku a distribúciu. 

Ropa

Náš tím poskytuje strategické poradenstvo v rôznych aspektoch ropného sektora, od riešenia regulačných výziev až po štruktúrovanie transakcií.

Odbornosť v oblasti infraštruktúry

Náš tím má dlhoročné skúsenosti s poradenskými službami pre rôznych aktérov pôsobiacich v sektore infraštruktúry. Spolupracujeme so sponzormi, dodávateľmi, fondami, vládnymi orgánmi a samosprávami. Našim klientom ponúkame praktické právne usmernenia, ktoré im pomáhajú úspešne realizovať ich projekty v medziach príslušných regulačných rámcov a pri zníženej miere rizika.

Dopravná
infraštruktúra

Sociálna
infraštruktúra

Významné spolupráce v odvetví

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri  dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce

So spoločnosťou eustream pri strategických a regulačných záležitostiach týkajúcich sa prepravy plynu

So spoločnosťou NAFTA pri posúdení a implementácii inovatívnych swap-based produktov na skladovanie plynu

So spoločnosťou NAFTA pri posúdení a štruktúrovaní inovatívnych plynových produktov z pohľadu slovenského a európskeho práva

S fondom SRKF spravovaným Wood & Company pri solárnych projektoch od založenia spoločných podnikov a viacúrovňových dlhových štruktúr, po rokovania o EPC a O&M zmluvách a nadradené bankové financovanie

So spoločnosťou Agentúra pre núdzové zásoby ropy pri novom systéme núdzových zásob ropy, vrátane súvisiaceho financovania syndikovaným prechodným úverom vo výške 520 miliónov EUR

S EBRD a Správou železnic (český štátny správca železničnej infraštruktúry) pri štúdii uskutočniteľnosti PPP, pre železničné spojenie Praha – Letisko Praha – Kladno

So spoločnosťou Správa železnic pri štúdii uskutočniteľnosti PPP pre úseky vysokorýchlostnej železnice na Morave

So spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pri riešení viacerých významných sporov  so zhotoviteľmi

So spoločnosťou NAFTA v súvislosti so zavedením nového regulačného rámca pri plynovej kríze v roku 2009 a jej dopadom na existujúce obchodné vzťahy NAFTA

S konzorciom Metrostav a InterHealth Canada v procese súťažného dialógu ohľadom výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave prostredníctvom PPP

Ako hlavný právny poradca Medzinárodnej asociácie prepravcov ropy, z.s. (IAOT)

So spoločnosťou BSP Schwechat (spoločný podnik Transpetrolu a OMV) pri plánovanej výstavbe ropovodu, ktorý mal spájať systém Družba s rafinériou Schwechat v Rakúsku

So spoločnosťou Slovenské elektrárne pri strategických rokovaniach o zmluvách na výrobu a dodávky jadrového paliva

S veľkou európskou energetickou skupinou pri zamýšľanom predaji energetického aktíva s transakčnou hodnotou cca 1,3 miliardy EUR

So spoločnosťou NAFTA pri rôznych korporátnych a regulačných záležitostiach

S konzorciom Bouygues, Colas, Intertoll, Metrostav pri účasti v tendri ohľadom PPP na výstavbu diaľnice D4/R7

S investorom pri strategickom vstupe investičného fondu Cube Infrastructure Managers do portfólia výroby a distribúcie tepla a vytvorení spoločnej investičnej platformy na budúce infraštruktúrne investície v strednej a východnej Európe

Ocenenia a rebríčky

Chambers Europe 2024

Legal500 2024