Digitálne technológie sú mimoriadne dynamickým odvetvím. Rýchly vývoj, dostatok kapitálu, jednoduché iterácie a škálovanie produktov a takmer neobmedzené uplatnenia na rôznych trhoch a v mnohých odvetviach prinášajú množstvo príležitostí. 

Radíme klientom na oboch stranách, teda poskytovateľom, aj zákazníkom, a to vrátane globálnych lídrov, etablovaných hráčov, pionierov zmien v tradičných oblastiach, až po menšie agilné tímy s veľkým potenciálom. Všestrannosť digitálnych technológií sa odráža aj v škále riešení, ktorým sa venujeme. Naši právnici pomáhajú klientom pôsobiacim vo finančnom sektore, kryptomenách, kreatívnych odvetviach, sociálnych médiách, starostlivosti o zdravie, ESG a ďalších oblastiach, s tvorbou, obstarávaním, implementáciou a zákonným súladom ich digitálnych produktov, ako aj technológií, ktoré podporujú a zlepšujú ich iné činnosti.

Aktuálny vzostup digitálnych technológií má čoraz väčší vplyv na bežných užívateľov a celé odvetvie sa významne približuje k univerzálnej aplikácii. Vďaka rôznorodým skúsenostiam, ochote experimentovať a túžbe učiť sa od klientov všetkých typov a veľkostí dokážeme našu digitálnu expertízu neustále zlepšovať.

Významné spolupráce v odvetví

S fintech spoločnosťou Buyora pri nastavení podmienok ich úverovej platformy pre maloobchodných zákazníkov, zabezpečení zákonného súladu, príprave obchodných podmienok, AML/KYC dokumentácie, interných smerníc a zastupovaní v konzultáciách s Inovačným hubom Národnej banky Slovenska.

So spoločnosťou Somatotronics 3D v súvislosti s nastavením podmienok ich produktu –  integrovanej HW-SW technológie pre komplexné 3D skenovanie ľudského tela na vedecké a výskumné účely a rôzne komerčné aplikácie.

S prevádzkovateľom kryptomenovej burzy pri nastavení jeho ponuky služieb a spektra zákazníkov za účelom zabezpečenia súladu s vnútroštátnou a európskou legislatívou.

So spoločnosťou SmartHead Co ohľadom jej digitálnej platformy pre reportovanie ESG údajov, pri vývoji uceleného automatizovaného riešenia pre súlad so smernicou CSRD v spolupráci s partnermi z oblasti compliance a zberu a spracovania údajov.

S medzinárodnou poisťovacou skupinou pri outsourcingových zmluvách na vývoj, implementáciu a správu digitálnej platformy novej generácie pre prevádzku jej kľúčových interných činností.

S americkým nadnárodným technologickým konglomerátom pri novej európskej digitálnej legislatíve a jej uplatňovaní na území SR v súvislosti s ich digitálnymi službami.