Náš tím dobre rozumie výzvam, ktorým čelia podnikatelia v tomto odvetví. Máme skúsenosti s medzinárodnými dodávateľskými zmluvami, vrátane súkromných a verejných tendrov, rámcových dohôd, partnerstiev  a dohôd o expanzii. Zabezpečujeme aj analýzy regulácie a rokovania s domácimi štátnymi orgánmi. Pre orientáciu v tomto odvetví je navyše kľúčová aj znalosť prevádzkových a obchodných špecifík podnikania, tak na strane súkromného, ako aj verejného sektora.

Nástup nových technológií prináša aj do tohto odvetvia nové výzvy. Preto úzko spolupracujeme s inžiniermi a pôvodcami know-how našich klientov a spoločne vyvíjame spoľahlivé právne stratégie pre ochranu ich inovácií a zmierňovanie súvisiacich rizík.

V oblasti bezpečnosti a obrany pokrývame širokú škálu problémov, s odhodlaním poskytovať jednoznačné a praktické poradenstvo. Budujeme silné partnerstvá a prinášame riešenia zosúladené so strategickými záujmami našich klientov.

M&A

Výrobné a dodávateľské zmluvy

Komerčné transakcie

Duševné vlastníctvo

Ochrana osobných údajov

Pracovné právo

Compliance a povoľovacie konania

Sankcie

Spory

Významné spolupráce v odvetví

So spoločnosťou SEC Technologies pri strategických zmluvách s odberateľmi a integrátormi systémov v civilnom a obrannom sektore z Európy, Veľkej Británie a zámoria.

Posúdenie a nastavenie vzťahov medzi výrobnými a obchodnými subjektmi v rámci skupiny aktívnej v oblasti výroby a obchodu s tovarom dvojakého použitia a vojenským materiálom, so zameraním na efektivitu povoľovacích konaní, licencovania a vývozných procesov.

S etablovaným slovenským výrobcom vojenského materiálu pri medzinárodnom predaji a vývoze vlastnej výrobnej technológie, vrátane dohôd o dodávke, montáži, testovaní a presune zamestnancov na miesta pôsobenia klienta v zahraničí

S poprednou slovenskou skupinou pri existujúcich a plánovaných zahraničných investíciách do iných európskych podnikov v odvetví obrany, a to vrátane poradenstva v oblasti vzťahov medzi akcionármi, strategických obchodných partnerstiev, špecifických zmlúv o predaji a nákupe produktov a  stratégií predaja podnikov

So spoločným podnikom medzi poprednou slovenskou skupinou a vládou krajiny na Blízkom východe za účelom výstavby obranného zariadenia, a to vrátane dohôd o prevádzke a údržbe.

So slovenskou skupinou pôsobiacou v odvetví obrany pri súdnom spore o prevzatie európskeho výrobcu vojenskej techniky.

So súkromným klientom pri strategických, riadiacich a ekonomických aspektoch akcionárskeho sporu, ktorý sa týkal jeho investície do popredného európskeho výrobcu zbraní a munície.