Priemyselný sektor prechádza významnou transformáciou, v rámci ktorej sa prispôsobuje zmenám týkajúcim sa spotreby energií a pokrokom v digitálnych technológiách. Táto zásadná zmena otvára cestu pre vstup nových konkurentov, inovatívne materiály a zmeny v reťazcoch tvorby hodnôt. Vďaka dlhodobým vzájomným vzťahom a dobrej znalosti odvetví, v ktorých pôsobia, dokážeme našim klientom poskytnúť komplexnú podporu – a práve tá je v dnešnom rýchlo sa meniacom a inováciami formovanom prostredí kľúčová.

Zastupujeme popredných výrobcov automobilov, dodávateľov a kľúčových medzinárodných investorov na Slovensku. Naše odborné znalosti pokrývajú celé spektrum činností, od prvotných rokovaní s vládou a získavania pozemkov až po vývoj a výstavbu výrobných závodov. Rovnako sa venujeme aj prevádzkovým otázkam, obchodným vzťahom, problémom v dodávateľských reťazcoch a iným strategickým záležitostiam, s ktorými sa dnes priemyselné firmy stretávajú.

Pri poskytovaní poradenstva klientom z priemyselných odvetví ohľadom výrobných a dodávateľských zmlúv a iných obchodných transakcií vieme dobre pochopiť a primerane zohľadniť komplexné technické detaily. V rámci nášho prístupu sa zameriavame na poskytovanie jasných a účinných riešení, na zjednodušenie negociačného procesu a snažíme sa veci zbytočne nekomplikovať. Dbáme o to, aby zmluvy boli nielen praktické, ale aj v súlade so strategickými cieľmi, ktoré si naši klienti stanovili.

Investície na zelenej lúke

Investície v nevyužitých priemyselných areáloch

Priame zahraničné investície & štátna pomoc

M&A

Výrobné & dodávateľské zmluvy

Komerčné transakcie

Duševné vlastníctvo

Ochrana údajov

Pracovné právo

Dodržiavanie predpisov & povoľovacie konania

Sankcie

Riešenie sporov

Významné spolupráce v odvetví

S globálnym výrobcom automobilov pri investičnom projekte na zelenej lúke na Slovensku v hodnote presahujúcej  1 miliardu EUR.

Pri predaj akcií spoločnosti Spinea (svetový top 3 výrobca vo svojom sektore) americkej spoločnosti Timken

So spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s. pri strategických rokovaniach o zmluvách na dodávky a vývoj jadrového paliva

S medzinárodnou skupinou pôsobiacou v oceliarskom priemysle a baníctve pri zamýšľanej akvizícii spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. na Slovensku

So spoločnosťou CRH pri akvizícii niektorých aktív Holcim Lafarge s celkovou hodnotou podniku 6,5 miliardy EUR

So spoločnosťou Zentiva pri predaji výrobného závodu na Slovensku a pri sade dlhodobých výrobných a dodávateľských zmlúv s kupujúcim

So spoločnosťou LX Hausys Ltd., členovi skupiny LX Corporation, pri akvizícii väčšinového podielu vo výrobcovi komponentov z uhlíkových vlákien, spoločnosti C2i,  a jeho následnom predaji spoločnosti HANKUK CARBON CO., LTD.

So spoločnosťou Sanofi pri predaji svojho generického biznisu v Európe (Zentiva) spoločnosti Advent

So spoločnosťou Timken v súvislosti s akvizíciou spoločnosti GGB Bearing Technology (GGB), divízie Enpro Industries, Inc., a jej cieľovej dcérskej spoločnosti na Slovensku, GGB Slovakia

S jednou z najúspešnejších prémiových automobiliek na svete ohľadne regulácie v telekomunikačnom sektore v súvislosti s implementáciou služieb prepojených vozidiel a súvisiacich služieb.