Prüger-Wallnerova záhrada je historický park v Bratislave, známy svojimi prírodnými krásami a bohatou kultúrnou históriou. Toto obľúbené miesto obyvateľov Bratislavy je oázou zeleného pokoja a ideálnym miestom na oddych, rekreáciu a kultúrne podujatia.

V roku 2014 bol iniciovaný súdny spor o vlastníctvo Prüger-Wallnerovej záhrady, v ktorom Okresný súd Bratislava I pôvodne rozhodol v neprospech mesta Bratislava. Keďže si uvedomujeme spoločenský význam tohto miesta, vstúpili sme do konania, aby sme mestu Bratislava pomohli spor vyriešiť. Náš tím sa úspešne odvolal voči prvostupňovému rozhodnutiu na krajskom súde a odporca v následnom konaní uznal vlastnícke právo mesta k záhrade.

Naša právna pomoc pomohla uchovať Prüger-Wallnerovu záhradu vo verejnom vlastníctve, vďaka čomu môže i naďalej slúžiť ako obľúbený komunitný priestor.