Noclaháreň St. Vincenta De Paul v Bratislave, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Depaul Slovensko, zabezpečuje základné životné potreby ľudí bez domova vrátane možnosti prespať, sociálneho poradenstva a ďalších podporných služieb. Útulok slúži ako bezpečné útočisko pre ľudí, ktorí žijú na ulici, s cieľom zlepšiť kvalitu ich života riešením ich bezprostredných potrieb a pomocou pri zabezpečení stabilnejších životných podmienok.

Noclahárni Depaul sme pomohli pri riešení rôznych právnych a prevádzkových otázok vrátane pomoci v otázkach nájmu a dodávok energie, ako aj zabezpečenia, prevádzky integračných centier.