Nadácia DEDO si dala za cieľ prispieť k ukončeniu bezdomovectva rodín na Slovensku, predovšetkým v Košiciach a Prešove. V súlade so zásadou Housing First, ktorou sa pri svojej práci riadia, považujú bývanie za základné životné právo. Rodinám a jednotlivcom vrátane utečencov z Ukrajiny pomáhajú pri hľadaní stabilného bývania a zabezpečení komplexnej podpory potrebnej na zlepšenie ich života.

Sme hrdí, že sme Nadácii DEDO mohli pomôcť viacerými spôsobmi. Pomohli sme im pri zakladaní nových neziskových organizácií, aby mohli svojim klientom poskytovať lepšie služby s dôrazom na stabilizáciu života detí, rodín a mladých dospelých po náhradnej starostlivosti. Okrem toho sme im poskytli poradenstvo v oblasti riadenia pri zmenách vnútorných dokumentov organizácií, aby sme im pomohli efektívne plniť ich poslanie.