Program Omama, ktorý realizuje združenie Cesta von, sa zameriava na podporu rozvoja detí, ktoré žijú v podmienkach generačnej chudoby. Miestne ženy, ktoré  nazývajú Omamy, učia rodičov starať sa o svoje deti od narodenia do štyroch rokov, teda v období, ktoré je kľúčové pre ich budúce úspešné uplatnenie v škole a živote. Tento program nielenže zlepšuje vyhliadky detí ohrozených generačnou chudobou, ale zároveň poskytuje Omamám stabilné zamestnanie.

Sme hrdí, že aj vďaka našej pomoci pri registrácii ochranných známok, ochrane práv duševného vlastníctva a dodržiavaní pravidiel GDPR môže program Omama ďalej rásť a meniť svet k lepšiemu.