Program Filip, ktorý realizuje združenie Cesta von, podporuje rodiny žijúce v prostredí generačnej chudoby prostredníctvom dlhodobého vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a ekonomickej stability. Mentori programu pomáhajú rodinám pri plánovaní a spravovaní rodinných financií, znižovaní dlhov a získavaní stabilného zamestnania. Cieľom programu je nielen rozvíjať a zlepšovať ich finančné zručnosti, ale tiež posilniť ich sebadôveru a umožniť im vymaniť sa z bludného kruhu chudoby.

Jednej z rodín zapojených do programu Filip sme pomáhali pri riešení súdneho sporu, ktorý im pomohol zabezpečiť finančné prostriedky a väčšiu ekonomickú stabilitu. Tieto úspechy len posilňujú náš záväzok podporovať zraniteľné komunity a poskytovať nevyhnutnú právnu pomoc tým, ktorí ju potrebujú.