Cesta von – Program Omama

Program Omama, ktorý realizuje združenie Cesta von, sa zameriava na podporu rozvoja detí, ktoré žijú v podmienkach generačnej chudoby. Miestne ženy, ktoré  nazývajú Omamy, učia rodičov starať sa o svoje deti od narodenia do štyroch rokov, teda v období, ktoré je kľúčové pre ich budúce úspešné uplatnenie v škole a živote. Tento program nielenže zlepšuje vyhliadky detí ohrozených generačnou chudobou, ale zároveň poskytuje Omamám stabilné zamestnanie.

Sme hrdí, že aj vďaka našej pomoci pri registrácii ochranných známok, ochrane práv duševného vlastníctva a dodržiavaní pravidiel GDPR môže program Omama ďalej rásť a meniť svet k lepšiemu.

Cesta von – Program FILIP

Program Filip, ktorý realizuje združenie Cesta von, podporuje rodiny žijúce v prostredí generačnej chudoby prostredníctvom dlhodobého vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a ekonomickej stability. Mentori programu pomáhajú rodinám pri plánovaní a spravovaní rodinných financií, znižovaní dlhov a získavaní stabilného zamestnania. Cieľom programu je nielen rozvíjať a zlepšovať ich finančné zručnosti, ale tiež posilniť ich sebadôveru a umožniť im vymaniť sa z bludného kruhu chudoby.

Jednej z rodín zapojených do programu Filip sme pomáhali pri riešení súdneho sporu, ktorý im pomohol zabezpečiť finančné prostriedky a väčšiu ekonomickú stabilitu. Tieto úspechy len posilňujú náš záväzok podporovať zraniteľné komunity a poskytovať nevyhnutnú právnu pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

Nadácia DEDO

Nadácia DEDO si dala za cieľ prispieť k ukončeniu bezdomovectva rodín na Slovensku, predovšetkým v Košiciach a Prešove. V súlade so zásadou Housing First, ktorou sa pri svojej práci riadia, považujú bývanie za základné životné právo. Rodinám a jednotlivcom vrátane utečencov z Ukrajiny pomáhajú pri hľadaní stabilného bývania a zabezpečení komplexnej podpory potrebnej na zlepšenie ich života.

Sme hrdí, že sme Nadácii DEDO mohli pomôcť viacerými spôsobmi. Pomohli sme im pri zakladaní nových neziskových organizácií, aby mohli svojim klientom poskytovať lepšie služby s dôrazom na stabilizáciu života detí, rodín a mladých dospelých po náhradnej starostlivosti. Okrem toho sme im poskytli poradenstvo v oblasti riadenia pri zmenách vnútorných dokumentov organizácií, aby sme im pomohli efektívne plniť ich poslanie.

Noclaháreň Depaul

Noclaháreň St. Vincenta De Paul v Bratislave, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia Depaul Slovensko, zabezpečuje základné životné potreby ľudí bez domova vrátane možnosti prespať, sociálneho poradenstva a ďalších podporných služieb. Útulok slúži ako bezpečné útočisko pre ľudí, ktorí žijú na ulici, s cieľom zlepšiť kvalitu ich života riešením ich bezprostredných potrieb a pomocou pri zabezpečení stabilnejších životných podmienok.

Noclahárni Depaul sme pomohli pri riešení rôznych právnych a prevádzkových otázok vrátane pomoci v otázkach nájmu a dodávok energie, ako aj zabezpečenia, prevádzky integračných centier. 

Prüger-Wallnerova záhrada 

Prüger-Wallnerova záhrada je historický park v Bratislave, známy svojimi prírodnými krásami a bohatou kultúrnou históriou. Toto obľúbené miesto obyvateľov Bratislavy je oázou zeleného pokoja a ideálnym miestom na oddych, rekreáciu a kultúrne podujatia.

V roku 2014 bol iniciovaný súdny spor o vlastníctvo Prüger-Wallnerovej záhrady, v ktorom Okresný súd Bratislava I pôvodne rozhodol v neprospech mesta Bratislava. Keďže si uvedomujeme spoločenský význam tohto miesta, vstúpili sme do konania, aby sme mestu Bratislava pomohli spor vyriešiť. Náš tím sa úspešne odvolal voči prvostupňovému rozhodnutiu na krajskom súde a odporca v následnom konaní uznal vlastnícke právo mesta k záhrade.

Naša právna pomoc pomohla uchovať Prüger-Wallnerovu záhradu vo verejnom vlastníctve, vďaka čomu môže i naďalej slúžiť ako obľúbený komunitný priestor.

Spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

Už od roku 2016 pravidelne spolupracujeme s Právnickou fakultou UK v Bratislave na realizácii výnimočného programu, ktorý prepája praktické vzdelávanie študentov práva s potrebami neziskového sektora. V rámci tohto programu fakulta spolupracuje s právnikmi, ktorí ponúkajú „pro bono“ služby neziskovým organizáciám pri riešení ich právnych problémov. Usmerňujeme študentov pri ich práci, a tak zabezpečujeme výslednú kvalitu. Študenti potom svoje zistenia a riešenia predkladajú neziskovým organizáciám.

V rámci projektu sme sa podieľali na riešení viacerých právnych otázok pre neziskovú organizáciu Mareena, ktorá podporuje integráciu cudzincov prostredníctvom dobrovoľníckych programov a vzdelávacích aktivít. Usiluje sa o budovanie priateľského prostredia, ktoré spája Slovákov a cudzincov žijúcich na Slovensku, a podporuje otvorenú celospoločenskú diskusiu o otázkach migrácie, integrácie a ich riešeniach.  Spolupráca s organizáciou Mareena nám tak umožnila prispieť k zmysluplnej spoločenskej integrácii cudzincov v rámci komunity a zároveň poskytnúť praktické skúsenosti novej generácii právnikov.