Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pre spoločnosť GLP pri výstavbe a rozvoji existujúcich logistických centier, vrátane poradenstva súvisiaceho s nájomnými vzťahmi a správou nehnuteľností v súvislosti s ich prevádzkou

  • poradenstvo pre Queensway Restaurants Slovakia pri rozširovaní siete reštaurácií rýchleho občerstvenia na Slovensku, vrátane zmlúv o dlhodobom prenájme a iných súvisiacich zmlúv a účasti na príslušných rokovaniach

  • poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v súvislosti s nadnárodnými vyšetrovacími konaniami a rôznymi právnymi otázkami týkajúcimi sa rokovaní s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Národnou bankou Slovenska (NBS)

  • poradenstvo pre rôznych klientov v rámci komplexných súdnych sporov a iných riešení sporov, a to najmä v oblasti stavebníctva a financií

  • účasť na právnom due diligence audite pre viacerých klientov v súvislosti s akvizíciami v odvetviach energetiky a priemyslu

*počas pôsobenia v predchádzajúcej firme

Profesionálne skúsenosti