Zuzana má bohaté skúsenosti v rôznych sektoroch vrátane energetického priemyslu a infraštruktúry, nehnuteľností, farmaceutického priemyslu, telekomunikácií a poisťovníctva. Dôkladná znalosť jednotlivých odvetví a skúsenosti s riešením komplexných transakcií jej umožňujú efektívne riadiť zložité projekty a viesť ich k úspešnému dokončeniu.

“Zuzana je veľmi skúsená, výnimočná tímlíderka, ktorá je skutočnou odborníčkou na trhu.”

Chambers Europe

Vybrané skúsenosti

 • zastupovanie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v medzinárodnom konaní pred komisiou pre rozhodovanie sporov (Dispute Adjudication Board – DAB) v súvislosti s diaľnicou D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala (vrátane tunela Višňové)

 • poradenstvo pre spoločnosť CRH pri akvizícii aktív spoločností Holcim/Lafarge v objeme 6,5 miliardy EUR

 • poradenstvo pre spoločnosť M-Market pri odpredaji maloobchodného reťazca CBA Slovakia investičnej skupine Enterprise Investors

 • poradenstvo pre spoločnosť Sanofi pri odpredaji jej európskeho výrobcu generických liekov (Zentiva) spoločnosti Advent

 • poradenstvo pre spoločnosť Zentiva pri predaji výrobného závodu na Slovensku a ohľadom súboru dlhodobých výrobných a dodávateľských zmlúv s kupujúcim

 • poradenstvo pre veľkú medzinárodnú energetickú spoločnosť pri predložení ponuky na odkúpenie podielu v Slovenských elektrárňach od spoločnosti ENEL

 • poradenstvo pre Transpetrol pri odkúpení 49 % akcií Transpetrolu štátom od spoločnosti Yukos Oil Corporation v hodnote 240 miliónov USD

 • poradenstvo pre AREA Property Partners pri akvizícii podielu v jednom z najsofistikovanejších polyfunkčných developerských projektov v strednej a východnej Európe

 • poradenstvo pre Slovenské elektrárne pri dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce vrátane zmluvných vzťahov týkajúcich sa projektovania a výstavby

 • poradenstvo pre spoločnosti Metrostav a InterHealth Canada v súvislosti so súťažným dialógom na návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku (vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti) a údržbu Novej univerzitnej nemocnice v Bratislave formou PPP projektu

 • poradenstvo pre spoločnosti Vinci Concessions a AA Highways v súvislosti s ich víťaznou ponukou na návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 formou PPP projektu*

 • poradenstvo pre poisťovňu QBE v súvislosti s odpredajom jej kmeňa životného poistenia na Slovensku významnej českej poisťovni*

 • poradenstvo pre Innova Capital v súvislosti s odpredajom 34 % podielu v moldavskom telekomunikačnom operátorovi*

 • poradenstvo pre Slovenský rastový kapitálový fond (SRKF) spravovaný investičnou skupinou Wood & Company pri budovaní portfólia projektov solárnych elektrární od úvodných fáz cez založenie podnikov joint ventures a viacúrovňových štruktúr dlhového financovania až po rokovania o uzatvorení EPC a O&M kontraktov a seniorného financovania

 • poradenstvo pre Transpetrol ohľadom joint venture projektu na výstavbu ropovodného potrubia spájajúceho ropovod Družba s rafinériou v rakúskom Schwechate

 • poradenstvo pre PPA Controll pri  zabezpečeniach týkajúcich sa EPC zmluvy v súvislosti s rekonštrukciou elektrárne vo Venezuele

*počas pôsobenia v predchádzajúcej firme

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách

Ocenenia

Chambers Europe 2024
Zuzana Č. Bartošovičová

IFLR HIGHLY REGARDED
2023