Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pre skupinu regulovaných private equity fondov v súvislosti s reorganizáciou regulovanej fondovej štruktúry vo viacerých európskych i mimoeurópskych jurisdikciách

  • poradenstvo pre AREA Property Partners pri akvizícii podielu v jednom z najsofistikovanejších polyfunkčných developerských projektov v strednej a východnej Európe

  • poradenstvo pri vývoji a dizajne vozidiel pre ozbrojené sily (najmä v súvislosti s riešením rôznych otázok v oblasti duševného vlastníctva) vrátane prípravy zmluvných dokumentov a negociácie zmluvných vzťahov

  • poradenstvo pre spoločnosť Zentiva v súvislosti s celkovým posúdením portfólia práv duševného vlastníctva (najmä práva k patentom a ochranným známkam vo vyše 70 krajinách na celom svete)

  • poradenstvo pre spoločnosť Zentiva pri predaji výrobných kapacít na Slovensku a súboru dlhodobých výrobných a dodávateľských zmlúv s kupujúcim

  • poradenstvo pre spoločnosť Zentiva v spore týkajúcom sa majetkových práv pôvodcov výrobného patentu a v súdnom spore, ktorý zahŕňal súťažné aspekty patentových práv vo farmaceutickom priemysle

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách