„Je skvelý v prinášaní riešení a veľmi dobre sa vyzná v podnikovom riadení.“

Chambers and Partners

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre Energetický a průmyslový holding (EPH) v súvislosti s dvojfázovým nadobudnutím 66 % podielu v Slovenských elektrárňach, najväčšom slovenskom výrobcovi elektrickej energie, od spoločnosti ENEL a pri riešení otázok týkajúcich sa spoločného podniku medzi EPH a spoločnosťou ENEL v prechodnom období

 • poradenstvo pre štátnu Jadrovú a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) v rôznych záležitostiach súvisiacich so spoločným podnikom so spoločnosťou ČEZ na vybudovanie novej jadrovej elektrárne na Slovensku vrátane právnych aspektov realizovateľnosti projektu, rôznych zvažovaných mechanizmov financovania a otázok posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a posudzovania z hľadiska platnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania a štátnej pomoci*

 • poradenstvo pre globálneho výrobcu automobilov v súvislosti s jeho investíciou na Slovensku v hodnote viac ako 1 miliarda EUR

 • poradenstvo pre eustream týkajúce sa rôznych komerčných a regulačných záležitostí vrátane projektov výstavby prepojovacích plynovodov medzi Poľskom a Slovenskom a riešenie kritických otázok v súvislosti s plynovými tranzitnými prepojeniami s Ukrajinou, Poľskom a Maďarskom

 • poradenstvo pre Slovenský plynárenský priemysel pri zakladaní spoločného podniku s popredným českým poskytovateľom služieb energetickej efektívnosti, spoločnosťou ČEZ ESCO, na poskytovanie služieb energetickej efektívnosti na Slovensku*

 • poradenstvo pre súkromnú slovenskú skupinu Grafobal Group, ktorá podniká v rôznych hospodárskych odvetviach, v súvislosti s predajom energetickej skupiny GGE pôsobiacej na Slovensku, v Českej republike, Srbsku, Poľsku a Maďarsku londýnskemu investičnému fondu Infracapital*

 • poradenstvo pre vlastníka a developera Národného futbalového štadióna v Bratislave vo všetkých aspektoch projektu od rokovaní o poskytnutí štátnej pomoci s vládou SR a vypracovania zmlúv o výstavbe po manažment prevádzkových záležitostí a zastupovanie v právnych sporoch so Slovenskou republikou pred slovenskými a európskymi súdmi

 • poradenstvo pre Grafobal Group pri predaji slovenskej spravodajskej televízie TA3 českej mediálnej spoločnosti Blueberg Media*

 • poradenstvo pre spoločnosť Vaillant v súvislosti s investičným projektom na výstavbu závodu na výrobu tepelných čerpadiel na Slovensku vrátane výberu zhotoviteľa stavby a prípravy a rokovaní o zmluvách na výstavbu*

 • poradenstvo pre spoluzakladateľa spoločnosti AeroMobil, slovenského vývojára prototypu lietajúceho automobilu, pri vstupe a výstupe investorov a zmenách kapitálovej štruktúry spoločnosti*

 • poradenstvo pre jedného z najväčších svetových producentov mäsa a mäsových výrobkov Smithfield Foods pri akvizícii slovenskej a maďarských spoločností slovenského spracovateľa mäsa MECOM*

 • poradenstvo pre investičnú spoločnosť Enterprise Investors v súvislosti s akvizíciou popredného maloobchodného predajcu potravinárskeho a priemyselného tovaru na Slovensku*

 • poradenstvo pre Raiffeisen International Direct Bank AG pri zakladaní jej slovenskej pobočky vrátane poradenstva v oblasti obchodnej a finančnej regulácie*

 • poradenstvo pre Slovenské elektrárne pri uzatváraní dlhodobých kontraktov na dodávku jadrového paliva a v rôznych regulačných záležitostiach*

 • poradenstvo pre Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v súvislosti s komplexnou internou reorganizáciou skupiny SPP a analýzou alternatívnych možností jej reorganizácie*

 • poradenstvo pre Ministerstvo hospodárstva SR v rôznych záležitostiach týkajúcich sa energetického priemyslu na Slovensku vrátane implementácie 3. energetického balíčka EÚ do slovenskej legislatívy a spolupráca na príprave novej primárnej a sekundárnej legislatívy*

 • poradenstvo pre poskytovateľov aj príjemcov financovania týkajúce sa slovenských právnych aspektov cezhraničného financovania

*počas pôsobenia v predchádzajúcej firme

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách

Ocenenia

Chambers Europe 2024
Zoran Draškovič

Legal500 NEXT GENERATION PARTNER 2024