Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pri predaji podielu v spoločnosti SPINEA (v top trojke vo svojom sektore na svete) kótovanej americkej spoločnosti Timken

  • poradenstvo pre medzinárodnú skupinu oceliarskych a ťažobných spoločností pri zvažovanej akvizícii spoločnosti U.S. Steel Košice, vrátane komplexného due diligence cieľového subjektu a jeho dcérskych spoločnosti, ako aj pri príprave a revízii hlavnej transakčnej dokumentácie

  • poradenstvo pre Slovenské elektrárne v súvislosti s dohodami ohľadom ročnej dodávky približne 6 TWh elektrickej energie slovenskej štátom vlastnenej spoločnosti

  • poradenstvo pre Slovenské elektrárne pri strategických rokovaniach o zmluvách na vývoj a dodávku jadrového paliva

  • poradenstvo pre Transpetrol v širokej škále korporátnych, regulačných a zmluvných záležitostí

  • poradenstvo pre eustream týkajúce sa rôznych komerčných a regulačných záležitostí

  • poradenstvo pre SPINEA pri niekoľkých projektoch fúzií a v záležitostiach týkajúcich sa štátnej pomoci

  • poradenstvo pre súkromného klienta pri založení cezhraničnej holdingovej spoločnosti v súvislosti s  developerským brownfield projektom v oblasti Kyjeva v hodnote 100 miliónov

  • poradenstvo pre B&C Industrieholding v záležitostiach týkajúcich sa slovenskej legislatívy v súvislosti s akvizíciou podielu v nemeckej spoločnosti, ktorá vyrába vysoko bariérové obaly, s hodnotou projektu 900 miliónov EUR

  • poradenstvo pre Timken pri akvizícii spoločnosti GGB Bearing Technology (GGB), ktorá je divíziou Enpro Industries, Inc.

Profesionálne skúsenosti