Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre poprednú európsku energetickú skupinu pri odpredaji 49 % podielu v slovenskom energetickom podniku v objeme 1,3 miliardy EUR

 • poradenstvo pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) vo viacerých súdnych sporoch s vysokou hodnotou, vrátane konaní pred komisiou pre rozhodovanie sporov (Dispute Adjudication Board), súdnych konaní a urovnaní

 • poradenstvo pri predaji podielu v spoločnosti Spinea (v top trojke vo svojom sektore na svete) kótovanej americkej spoločnosti Timken

 • poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vo vzťahu k národným regulátorom, európskemu regulačnému orgánu a Európskej komisii. Viedol tím zložený z lokálnych a medzinárodných právnych obhajcov v dlhodobých regulačných konaniach vedených v ôsmich krajinách. Súčasťou týchto konaní bolo množstvo prebiehajúcich sporov pred vnútroštátnymi súdmi na všetkých úrovniach (obchodný, správny a ústavný súd), ako aj pred Európskym súdnym dvorom (ECJ) a odvolacím senátom

 • poradenstvo pre Queensway Restaurants Slovakia pri rozširovaní siete reštaurácií rýchleho občerstvenia na Slovensku, vrátane záležitostí týkajúcich sa podnikových financií, pracovného práva, marketingu a iných prevádzkových záležitostí a pri budovaní viacerých nových prevádzok (reštaurácií s rýchlym občerstvením) v špičkových lokalitách na západnom, strednom a východnom Slovensku

 • poradenstvo pre jednu z najúspešnejších svetových automobilových spoločností v rôznych telekomunikačných a regulačných otázkach týkajúcich sa navrhovaných prepojených služieb pre automobily, ako aj súvisiacich služieb

 • poradenstvo pre Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Apollo (rôzne fondy), J.P. Morgan SE a ďalšie subjekty v súvislosti s dočasným preklenovacím financovaním a prípravou celkovej reštrukturalizácie dlhu a záväzkov spoločnosti Schur Group, ktorej súčasťou bolo poskytnutie nových úverov v hodnote 160 miliónov EUR a odpísanie 413 miliónov EUR vo forme bankového dlhu a financovania dodávateľského reťazca

 • poradenstvo pre českú banku v súvislosti s úverom na financovanie viacerých realitných projektov

 • poradenstvo pre Austrian Anadi Bank v súvislosti s financovaním medzinárodnej poisťovacej spoločnosti vrátane posúdenia vplyvov a obmedzení vyplývajúcich z predbežných opatrení vydaných Národnou bankou Slovenska

 • poradenstvo pre Austrian Anadi Bank v súvislosti so súdnymi spormi o neúčinnosti záložných zmlúv

 • poradenstvo pre American Bank of Commerce pri financovaní akvizície aktív na Slovensku, v USA, vo Francúzsku a v Nemecku

 • poradenstvo pre investičnú spoločnosť v súvislosti preklenovacím úverom významnej správcovskej spoločnosti na Slovensku pri akvizícii odevnej značky;

 • poradenstvo pre českú banku pri poskytnutí financovania vo výške 80 miliónov EUR slovenskému realitnému podielovému fondu v súvislosti s odkúpením jeho podielov

 • poradenstvo pre investičnú spoločnosť pri financovaní odkúpenia skupiny Spearhead, ktorá je jedným z najväčších poľnohospodárskych podnikov na Slovensku

 • poradenstvo pre Slovenské elektrárne v súvislosti so súdnymi spormi voči zhotoviteľom Jadrovej elektrárne Mochovce (bloky 3 a 4) vrátane predbežného konania, strategických konzultácií a následného mimosúdneho urovnania

 • poradenstvo pre Pixel Federation v oblasti duševného vlastníctva

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách