Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre poprednú európsku energetickú skupinu pri odpredaji 49 % podielu v slovenskom energetickom podniku v objeme 1,3 miliardy EUR

 • poradenstvo pri odpredaji podielu v spoločnosti Spinea (v top trojke vo svojom sektore na svete) kótovanej americkej spoločnosti Timken

 • poradenstvo pre B&C Industrieholding v záležitostiach týkajúcich sa slovenskej legislatívy v súvislosti s akvizíciou podielu v nemeckej spoločnosti, ktorá vyrába vysoko bariérové obaly, s hodnotou projektu 900 miliónov EUR

 • poradenstvo pre LX Hausys, spoločnosť zo skupiny LG Corporation, pri akvizícii väčšinového podielu v slovenskom výrobcovi komponentov z uhlíkových vlákien pre automobilový priemysel c2i, vrátane úpravy komplexnej akcionárskej štruktúry a vzájomného odkúpenia podielov

 • poradenstvo pre poisťovňu, ktorá pôsobí v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, v rôznych strategických záležitostiach, ako aj poradenstvo v oblasti regulácie na poistnom/finančnom trhu, vrátane pôsobenia vo funkcii vedúceho poradcu a  poskytovania poradenstva v oblasti nadnárodných vyšetrovacích konaní a rôznych právnych otázok týkajúcich sa rokovaní s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Národnou bankou Slovenska, ako aj riadenie miestnych právnych poradcov vo viacerých jurisdikciách

 • poradenstvo pre Transpetrol ohľadom joint venture projektu na výstavbu ropovodného potrubia spájajúceho ropovod Družba s rafinériou v rakúskom Schwechate

 • poradenstvo pre súkromného investora  pri akvizícii menšinového podielu v slovenskom start-upe, ktorý sa zameriava na vybudovanie a prevádzkovanie celosvetovej siete pozemných staníc poskytujúcich pripojenie pre satelitných operátorov

 • poradenstvo pri odpredaji portfólia energetických spoločností v Českej republike

 • poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pri získaní financovania vo výške 100 miliónov EUR s cieľom nahradiť a doplniť štandardný systém zaistenia za poistné produkty ponúkané vo viacerých jurisdikciách

 • poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v súvislosti s vydaním vymeniteľných podriadených SOLVENCY II dlhopisov a uvedením na Viedenskú burzu cenných papierov

 • poradenstvo pre PPA Controll pri plánovanej akvizícii skupiny spoločností pôsobiacich v oblasti kvality dodávok elektrickej energie

 • poradenstvo pre KIMEX Group pri viacerých fúziách v rámci skupiny

 • poradenstvo pre spoločnosť SmartHead pri viacerých kolách financovania

 • poradenstvo pre súkromného klienta v súvislosti so založením podnikových štruktúr v EÚ a USA, ktoré zohľadňujú špecifické potreby v oblasti vývoja a medzinárodného predaja výživových doplnkov, ako aj v súvislosti s viacerými kolami financovania

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách