Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pre spoločnosť Green Renewable Energy Company v súvislosti s rôznymi akvizíciami zameranými na posilnenie portfólia pôsobiaceho v sektore výroby a distribúcie tepla a rôznych podporných činností na Slovensku

  • poradenstvo obci na pilotnom projekte rekonštrukcie verejného parkovacieho domu, zameranom najmä na dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania, vrátane štruktúrovania a prípravy koncesnej zmluvy a sprievodných dokumentov

  • zastupovanie poprednej nadnárodnej technologickej spoločnosti pri viacerých vyšetrovaniach ekonomickej kriminality týkajúcich sa jej vzťahov so súkromnými subjektmi a verejným sektorom

  • pro bono právne služby pre mimovládne organizácie pôsobiace hlavne v oblasti vzdelávania a sociálnej pomoci

  • poradenstvo klientom ohľadom verejného obstarávania a práva hospodárskej súťaže vrátane oznamovania fúzií

  • poradenstvo pre rôznych klientov v rámci súdnych sporov týkajúcich sa rôznych občianskoprávnych a obchodnoprávnych záležitostí, vrátane prípravy pred súdnym konaním a prípravy podaní v prebiehajúcich sporoch

Profesionálne skúsenosti