Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre poprednú európsku energetickú skupinu pri odpredaji 49 % podielu v slovenskom energetickom podniku v objeme 1,3 miliardy EUR

 • poradenstvo pri predaji podielu v spoločnosti Spinea (v top trojke vo svojom sektore na svete) kótovanej americkej spoločnosti Timken

 • poradenstvo pre Slovenský rastový kapitálový fond (SRKF) spravovaný investičnou skupinou Wood & Company pri budovaní portfólia projektov solárnych elektrární od úvodných fáz cez založenie joint ventures a viacúrovňových štruktúr dlhového financovania až po rokovania o uzatvorení EPC a O&M kontraktov a nadriadeného financovania

 • poradenstvo pre veľkú medzinárodnú energetickú spoločnosť pri predložení ponuky na odkúpenie podielu v Slovenských elektrárňach od spoločnosti ENEL

 • poradenstvo pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pri zavádzaní nového systému núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na Slovensku, vrátane zabezpečenia súvisiaceho syndikovaného preklenovacieho financovania vo výške 520 miliónov EUR

 • poradenstvo pre konzorcium Bouygues, Colas, Intertoll, Metrostav v súvislosti s účasťou v tendri na PPP projekt diaľničného úseku D4/R7

 • poradenstvo pre Pixel Federation v súvislosti s vnútropodnikovou reštrukturalizáciou vrátane úpravy akcionárskej štruktúry medzi vlastníkmi a investormi

 • poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vo vzťahu k národným regulátorom, európskemu regulačnému orgánu a Európskej komisii. Súčasťou týchto konaní bolo množstvo prebiehajúcich sporov pred vnútroštátnymi súdmi na všetkých úrovniach (obchodné, správne a ústavný), ako aj pred Európskym súdnym dvorom (ECJ) a odvolacím senátom

 • poradenstvo pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) vo viacerých sporoch s vysokou hodnotou, vrátane konaní pred komisiou pre rozhodovanie sporov (Dispute Adjudication Board), súdnych konaní a urovnaní

 • poradenstvo pre spoločnosti Metrostav a Interhealth Canada v súvislosti so súťažným dialógom v rámci tendra na výstavbu Novej univerzitnej nemocnice v Bratislave formou PPP projektu

 • poradenstvo pre globálneho dodávateľa bezpečnostných, ochranných a riadiacich systémov v súvislosti s predajom slovenskej dcérskej spoločnosti

 • poradenstvo pre LX Hausys, spoločnosť skupiny LX Corporation, pri akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti c2i a jeho následnom odpredaji spoločnosti HANKUK CARBON CO., LTD.

 • poradenstvo pre stredoeurópskeho dodávateľa plynu MET Group v súvislosti so zabezpečením jeho vstupu na trh, zriadením CEE centra pre obchod s plynom a s príslušnými korporátnymi, regulačnými a licenčnými záležitosťami, ako aj pri následnom vytvorení štruktúry joint venture

 • poradenstvo pre GLP pri výstavbe a rozvoji logistických centier na Slovensku, vrátane poradenstva súvisiaceho s nájomnými vzťahmi, vlastníckymi štruktúrami, ako aj regulačnými a prevádzkovými povoleniami

 • poradenstvo skupine miestnych veriteľov pri financovaní projektov solárnych elektrární na Ukrajine

*počas pôsobenia v predchádzajúcej firme

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách