Vybrané skúsenosti

 • právne poradenstvo pre Slovenskú republiku v súvislosti s prípravou, zabezpečením, prerokovaním a realizáciou významnej investície automobilky Jaguar Land Rover do nového závodu na výrobu automobilov v strategickom parku v Nitre*

 • zastupovanie vlastníka a developera Národného futbalového štadióna v Bratislave v súdnych sporoch so štátom pred slovenskými a európskymi súdmi

 • poradenstvo pre PokerStars v súvislosti s reguláciou hazardných hier a licenčným režimom na Slovensku*

 • poradenstvo pre eustream týkajúce sa rôznych komerčných a regulačných záležitostí vrátane projektov výstavby prepojovacích plynovodov medzi Poľskom a Slovenskom a riešenie kritických otázok v súvislosti s plynovými tranzitnými prepojeniami s Ukrajinou, Poľskom a Maďarskom

 • zastupovanie Mesta Bratislava vo viacerých súdnych konaniach o nárokoch tretích strán na náhradu škody v súvislosti so stavebnými projektami a spoločnými investíciami

 • poradenstvo pre svetového výrobcu automobilov v rôznych obchodných, povoľovacích a investičných záležitostiach

 • poradenstvo pre Slovenský plynárenský priemysel pri zakladaní joint venture s popredným českým poskytovateľom služieb v oblasti energetickej efektívnosti, spoločnosťou ČEZ ESCO, na poskytovanie energeticky efektívnych služieb na Slovensku*

 • poradenstvo pre štátnu Jadrovú a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) v rôznych záležitostiach súvisiacich s joint venture so spoločnosťou ČEZ na vybudovanie novej jadrovej elektrárne na Slovensku vrátane právnych aspektov realizovateľnosti projektu, rôznych zvažovaných mechanizmov financovania a otázok posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a posudzovania z hľadiska platnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania a štátnej pomoci*

 • zastupovanie banky Crédit Agricole v súdnom konaní o nárokoch tretích strán, ktoré spochybňovali platnosť jej bankových záruk vo výške 19 miliónov USD, a o predbežných opatreniach ukladajúcich banke povinnosť zdržať sa poskytnutia akýchkoľvek plnení*

 • poradenstvo pre spoločnosť Západoslovenská energetika pri zakladaní konzorcia na realizáciu investičného projektu do rozvoja technológie a infraštruktúry inteligentných sietí (Smart Grid) na Slovensku a v Českej republike, spolufinancovaný Výkonnou agentúrou EÚ pre inovácie a siete (INEA) ako projekt spoločného záujmu v kategórií inteligentných sietí*

 • poradenstvo pre spoločnosť Vaillant v súvislosti s investičným projektom na výstavbu závodu na výrobu tepelných čerpadiel na Slovensku vrátane celého procesu poskytnutia investičnej pomoci*

*počas pôsobenia v predchádzajúcej firme

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách