Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre spoločnosť GLP pri kúpe pozemkov pre jej nové developerské projekty na Slovensku

 • poradenstvo pre vlastníka a prevádzkovateľa kapacít na výrobu a distribúciu tepla pri strategickom vstupe investičného fondu Cube Infrastructure Managers a vytvorení spoločnej mnohomiliónovej investičnej platformy na budúce investície do infraštruktúry v stredo- a východoeurópskom regióne

 • poradenstvo pre spoločnosť Green Renewable Energy Company v súvislosti s rôznymi akvizíciami zameranými na posilnenie portfólia pôsobiaceho v sektore výroby a distribúcie tepla a rôznych podporných činností na Slovensku

 • poradenstvo pre skupinu AVEA zastupujúcu viac než 400 veriteľov spoločnosti Arca Investments s pohľadávkami v celkovom objeme viac než 3,7 miliardy CZK v rámci významného cezhraničného insolvenčného konania voči Arca Investments na Slovensku a v Českej republike

 • poradenstvo pre českú banku pri poskytnutí financovania vo výške 80 miliónov EUR slovenskému realitnému podielovému fondu v súvislosti s odkúpením jeho podielov

 • poradenstvo pre Pixel Federation v rôznych korporátnych záležitostiach pri viacvrstvovom štruktúrovaní akcionárov

 • poradenstvo pre jednu z najúspešnejších svetových automobilových spoločností v rôznych telekomunikačných a regulačných otázkach týkajúcich sa navrhovaných prepojených služieb pre automobily, ako aj súvisiacich služieb

 • poradenstvo pre spoločnosť SmartHead pri získavaní financovania série A a crowdfundingovej investície, ako aj úprave súvisiacich akcionárskych vzťahov

 • poradenstvo pre Citigroup v oblasti slovenských regulačných požiadaviek v súvislosti s jej verejnými ponukami štruktúrovaných cenných papierov, a to aj vo vzťahu k nariadeniu EÚ o prospekte, s predajnými obmedzeniami a dokumentmi s kľúčovými informáciami

 • poradenstvo v oblasti regulačného rámca pre telekomunikácie so zameraním na problematiku univerzálnej služby a národného roamingu

 • poradenstvo v širokej škále korporátnych a zmluvných záležitostí spoločnostiam z rôznych odvetví vrátane farmaceutického priemyslu, cestovného ruchu a energetiky

Profesionálne skúsenosti