Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre Green Renewable Energy Company v súvislosti s rôznymi akvizíciami na posilnenie portfólia pôsobiaceho v sektore výroby a distribúcie tepla a rôznych podporných činností na Slovensku

 • poradenstvo pre Kimex Group pri akvizícii významného brownfield projektu v historickom centre Košíc od jedného z najväčších realitných investičných fondov v strednej a východnej Európe. Zohrával významnú úlohu pri riadení procesu akvizície, následnom plánovaní výstavby, štruktúrovaní projektu a prípravy na jeho budúci predaj

 • poradenstvo pre spoločnosť GLP pri kúpe pozemkov pre jej nové developerské projekty na Slovensku, vrátane približne 330 000 m2 stavebných pozemkov v blízkosti medzinárodného letiska v Bratislave

 • poradenstvo pre Transpetrol v širokej škále korporátnych, regulačných a zmluvných záležitostí

 • poradenstvo pre globálneho výrobcu automobilov v každodenných obchodných a pracovnoprávnych záležitostiach v súvislosti s jeho investíciou na Slovensku v hodnote viac ako 1 miliarda EUR

 • poradenstvo pre VEMEX ENERGO v súvislosti s rôznymi pracovnoprávnymi záležitosťami a zmluvami

 • poradenstvo pre SEC TECHNOLOGIES v pracovnoprávnych otázkach vrátane nastavenia zamestnaneckej schémy odmeňovania

 • poradenstvo pre PPA Controll v súvislosti so zmenami v riadiacej štruktúre spoločnosti

 • poradenstvo pre 26HOUSE pri prípravných krokoch v súvislosti so zriadením viacstrannej odmeňovacej schémy zamestnancov (ESOP)

 • poradenstvo pre PIXEL FEDERATION v súvislosti so zriadením viacstrannej odmeňovacej schémy zamestnancov

 • poradenstvo pre LINCOLN ELECTRIC SLOVAKIA v oblasti hromadného prepúšťania v súvislosti s likvidáciou spoločnosti*

 • poradenstvo pre GlaxoSmithKline Slovakia v každodenných pracovnoprávnych otázkach vrátane prepúšťania*

 • poradenstvo pre A3 Soft v každodenných pracovnoprávnych otázkach vrátane viacerých súdnych sporov iniciovaných jej bývalým zamestnancom*

*počas pôsobenia v predchádzajúcej firme

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách