„Andrej Adamčík je skúsený právnik v oblasti fúzií a akvizícií s bohatými odbornými znalosťami v záležitostiach týkajúcich sa nehnuteľností.” 

Chambers Europe

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo pre GLP a ďalších inštitucionálnych investorov a medzinárodných a domácich developerov  ohľadom rôznych realitných projektov, vrátane akvizícií, výstavby a ďalšej expanzie významných logistických centier a výrobných a administratívnych objektov v Slovenskej republike a výstavby komerčných a rezidenčných budov

 • poradenstvo pre inštitucionálnych investorov v oblasti syndikovaných úverov na financovanie a refinancovanie akvizícií a výstavby významných realitných projektov v strednej Európe

 • poradenstvo pre popredné svetové stavebné, projektové a investičné spoločnosti pri akvizícii majetkových účastí a nehnuteľností (vrátane akvizícií prostredníctvom aukcií) predovšetkým v súvislosti s realitnými projektmi na Slovensku

 • zastupovanie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) vo všetkých inštanciách súdnych sporov so zhotoviteľmi diaľničného úseku D1 Mengusovce – Jánovce, aj vrátane poradenstva pri ich konečnom úspešnom mimosúdnom urovnaní

 • poradenstvo pre klientov v oblasti výroby a distribúcie tepla ohľadom strategických fúzií, akvizícií, investičných a rozvojových projektov, významných obchodných kontraktov a prevádzkových vzťahov

 • poradenstvo pre popredných slovenských výrobcov v oblasti nákupu energií a  všeobecných obchodnoprávnych záležitostí

 • poradenstvo pre SEC Technologies a jej dcérsku obchodnú spoločnosť v súvislosti s ich medzinárodnými obchodnými kontraktmi, technologickým vývojom, pracovnoprávnymi vzťahmi a slovenskou a európskou legislatívou regulujúcou vývoz tovarov dvojakého použitia a výrobkov obranného priemyslu

 • poradenstvo pre private equity fond v súvislosti so vstupom nových investorov do komplexnej cezhraničnej investičnej štruktúry v oblasti nehnuteľností a energetiky

 • poradenstvo pre medzinárodnú private equity skupinu pri reorganizácii jej štruktúry regulovaných investičných fondov pôsobiacich v rôznych jurisdikciách v Európe a zámorí

 • poradenstvo pre švajčiarsky private equity fond v súvislosti s  investíciami do realitných projektov v strednej a východnej Európe

 • poradenstvo pre Queensway Restaurants Slovakia v súvislosti s rozširovaním ich siete reštaurácií rýchleho občerstvenia na Slovensku, nájomnými vzťahmi, prevádzkovými otázkami a riadením nástrojov vnútroskupinového financovania

 • poradenstvo pre Slovenské elektrárne v otázkach ochrany osobných údajov a dodržiavania medzinárodných sankcií, zahŕňajúce analýzu procesov, úpravu interných smerníc, vzorovej dokumentácie a kontrolných mechanizmov a priebežné poradenstvo pri ich aplikácii

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách

Ocenenia

Chambers Europe 2024
Andrej Adamčík

IFLR HIGHLY REGARDED
2023