Vybrané skúsenosti

  • poradenstvo pre Green Renewable Energy Company týkajúce sa rôznych akvizícií zameraných na posilnenie portfólia pôsobiaceho v sektore výroby a distribúcie tepla a rôznych podporných činností na Slovensku

  • poradenstvo pri predaji spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti poľnohospodárstva a vlastní viac ako 950 hektárov ornej pôdy*

  • poradenstvo pri predaji 100 % podielu v spoločnosti prevádzkujúcej regionálnu autobusovú osobnú dopravu*

  • poradenstvo pri predaji maloobchodného predajcu potravín strategickému investorovi vrátane vypracovania a vyjednávania nájomných zmlúv*

  • poradenstvo pri zakladaní podniku joint venture slovenských cestovných kancelárií*

  • poradenstvo pri zakladaní podniku joint venture v oblasti obranného priemyslu*

  • poradenstvo pri predaji slovenského vývojára fotogrametrického softvéru americkému vývojárovi hier*

  • poradenstvo pri zlúčení centrálnych depozitárov cenných papierov*

  • poradenstvo pri reorganizácii rôznych spoločností a príprave mnohých akcionárskych zmlúv*

  • poradenstvo v pracovnoprávnych otázkach vrátane štruktúrovania a prípravy potrebnej dokumentácie pre hromadné prepúšťanie, ako aj zastupovanie viacerých zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch*

*počas pôsobenia v predchádzajúcej firme

Profesionálne skúsenosti

Členstvo v profesijných organizáciách