Matúš Valkučák

Tel.: +421 2 3219 1169
E-mail: matus.valkucak@hillbridges.com

Matúš je advokát na pozícii Managing Associate a v rámci svojho pôsobenia sa zameriava najmä na fúzie a akvizície, korporátne záležitosti a nehnuteľnosti. Pracoval na rôznych projektoch v oblasti energetiky a infraštruktúry v súvislosti s ich výstavbou, financovaním a následnými predajmi. Matúš má mnohoročné skúsenosti s korporátnym štruktúrovaním spoločností s domácim ako aj medzinárodným pozadím.

Vybrané skúsenosti

 • poskytovanie poradenstva poprednej investičnej banke v strednej a východnej Európe pri výstavbe, rozvoji, prevádzke a projektovom financovaní portfólia fotovoltaických projektov
 • poskytovanie poradenstva medzinárodnej energetickej spoločnosti v súvislosti s tendrom ohľadom akvizície podielu v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
 • poskytovanie poradenstva pri implementácii novej štruktúry riadenia núdzových zásob ropy
 • poskytovanie poradenstva konzorciu vedenému jednou z najväčších svetových stavebných firiem v súvislosti s verejným obstarávaním na projekt financovania, výstavby, prevádzky a údržby diaľničného úseku D4/R7
 • poskytovanie poradenstva medzinárodnému konzorciu v súvislosti s verejným obstarávaním pilotného PPP projektu v sektore zdravotníctva
 • poskytovanie poradenstva globálnemu dodávateľovi bezpečnostných, ochranných a riadiacich systémov v súvislosti s predajom ich slovenskej dcérskej spoločnosti
 • poskytovanie poradenstva stredoeurópskemu dodávateľovi plynu v súvislosti so zriaďovaním jeho vstupu na trh, zriadením CEE centra pre obchod s plynom a so súvisiacimi korporátnymi, regulačnými a licenčnými záležitosťami
 • poskytovanie poradenstva významnému medzinárodnému developerovi pri výstavbe a rozvoji jeho logistických centier na Slovensku, vrátane poradenstva súvisiaceho s nájomnými vzťahmi, vlastníckymi štruktúrami ako aj regulačnými a prevádzkovými povoleniami

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2019 (trvá) Managing Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2014 – 2019 Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2010 – 2014 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2008 – 2010 Student Associate, Hillbridges, Bratislava

Vzdelanie:

 • 2011 – 2012 Central European University, Budapešť (LL.M. - medzinárodné obchodné právo)
 • 2008 – 2010 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Mgr.)
 • 2005 – 2008 Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (Bc.)

Profesné funkcie:

 • Advokát (Slovenská advokátska komora)

Iné aktivity:

 • 2014 BPP, Financial and Accounting Workshop