Dávid Mikuš

Tel.:  +421 2 3219 1170

E-mail: david.mikus@hillbridges.com

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

  • 2020 (trvá) Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
  • 2018 - 2020 Associate, White & Case, Bratislava
  • 2017 – 2018 Stážista, White & Case, Bratislava
  • 2015 – 2017 Právny asistent, White & Case, Bratislava
  • 2014 – 2015 Student Associate, Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o., Bratislava

Vzdelanie:

  • 2013 – 2018 Univerzita Komenského, Právnická fakulta v Bratislave