Ľubomír Gros

Tel.:  +421 2 3219 1155

E-mail: lubomir.gros@hillbridges.com

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

  • 2020 (trvá) Student Associate, Hillbridges, Bratislava
  • 2019 – 2020     Student Associate, CLC advokátska kancelária s.r.o., Bratislava
  • 2019    Stážista, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava

Vzdelanie:

  • 2020 (trvá) Univerzita Komenského, Právnická fakulta v Bratislave
  • 2018 – 2019 KU Leuven, Právnická fakulta, Erazmus+, Belgicko
  • 2016 – 2020 Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava
  • 2013 – 2018 Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Trnava