Anna Mária Urbanová

Tel.: +421 2 3219 1157
E-mail: anna.urbanova@hillbridges.com 

Doterajšie pôsobenie 

Profesionálne skúsenosti:
 • 2019 (trvá) Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2017 Stážistka, Kancelária prezidenta SR, oddelenie vnútra, Bratislava
 • 2017 Stážistka, Hillbridges, Bratislava
 • 2017 Stážistka, Savana Solutions, Haag
 • 2016 Právna asistentka, Prosman a Pavlovič s.r.o., Bratislava
 • 2015 Stážistka, Okresný súd Levice, oddelenie dedičstva a úschov, Levice
 • 2015 Predseda, Sofia Model United Nations, Economic and Social Council, Sofia
 • 2012, 2013 Asistentka predsedu a Predseda, Bratislava Model United Nations - G.J.H. , Bratislava
Vzdelanie:
 • 2014 – 2019 The Hague University of Applied Sciences, Medzinárodné a európske právo, Haag
 • 2018 Università Bocconi, Manažment podnikania a inovácií, Milan
Iné Aktivity:
 • 2017 – 2019 Redaktorka, ILSA Law Journal, The Hague University of A.S.
 • 2015 – 2019 Spoluzakladateľka, Vice-Prezident a Prezident, CORAX Law Debate Society, The Hague University of A.S.
 • 2016 – 2017 Vice-Prezident pre akademické udalosti, International Law Student Association, The Hague University of A.S.