Peter Vámoši

Tel.: +421 2 3219 1172
E-mail: peter.vamosi@hillbridges.com

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

  • 2019 (trvá)  Associate, Hillbridges, Bratislava
  • 2016 – 2019 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
  • 2015 – 2016 Stážista, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Alicante 
  • 2014 – 2015 Právny asistent, Veolia Energia Slovensko, Bratislava
  • 2013 Právny asistent, Mgr. Daniel Sekanina, advokát, Brno
  • 2012 Stážista, Najvyšší súd ČR, Brno

Vzdelanie:

  • 2010 – 2015 Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno (Mgr.)
  • 2014 University of Bergen, Faculty of law, Bergen