Partneri

“HILLBRIDGES MÁ VEĽMI SILNÝ A VŠESTRANNÝ TÍM, KTORÝ PRACUJE HARMONICKY A EFEKTÍVNE AKO SÚČASŤ VÄČŠÍCH MEDZINÁRODNÝCH TÍMOV.”

Chambers Global

Managing Associates

Associates

Junior Team

“TÍM FUNGUJE VEĽMI KOORDINOVANE, JE DOBRE MANAŽOVANÝ S JASNÝM ROZDELENÍM ÚLOH A VZÁJOMNOU ZASTUPITEĽNOSŤOU. ČLENOVIA JUNIOR TÍMU SÚ TIEŽ AKTÍVNE ZAPÁJANÍ DO DÔLEŽITEJŠÍCH ÚLOH. VÝSTUPY TÍMU PRICHÁDZAJÚ VČAS, SÚ JASNÉ A ZROZUMITEĽNÉ.”

Chambers Global

Business Development