Miroslav Trenčan

„Miroslav Trenčan sa podieľa na národných aj medzinárodných transakciách v oblasti fúzií a akvizícií a klienti vysoko oceňujú jeho silný zmysel pre podnikanie. „Môžem sa naňho spoľahnúť nielen v právnych otázkach, ale aj v akejkoľvek obchodnej záležitosti,“ hovorí jeden z jeho klientov.“

Chambers Europe

Zora Mistríková

„Zora Mistríková je kvalifikovaná pôsobiť v Anglicku aj na Slovensku a klienti ju oceňujú ako „technicky zdatnú, ústretovú právničku zameranú na riešenie problémov, s ktorou sa veľmi príjemne spolupracuje.“

Chambers Global

Peter Hodál

„Peter Hodál je profesionál s bohatými odbornými skúsenosťami a znalosťami.“

Legal 500

Zoran Draškovič

„Je skvelý v prinášaní riešení a veľmi dobre sa vyzná v podnikovom riadení.“

Chambers and Partners

Zuzana Č. Bartošovičová

Zuzana má bohaté skúsenosti v rôznych sektoroch vrátane energetického priemyslu a infraštruktúry, nehnuteľností, farmaceutického priemyslu, telekomunikácií a poisťovníctva. Dôkladná znalosť jednotlivých odvetví a skúsenosti s riešením komplexných transakcií jej umožňujú efektívne riadiť zložité projekty a viesť ich k úspešnému dokončeniu.

“Zuzana je veľmi skúsená, výnimočná tímlíderka, ktorá je skutočnou odborníčkou na trhu.”

Chambers Europe

Martin Čabák

 „Martinova práca má tú najvyššiu kvalitu. Podarilo sa im vybudovať výnimočne kvalitnú firmu, ktorá neposkytuje len právne rady, ale dokáže poskytnúť aj usmernenie, ktoré je kľúčové pre každého investora, ktorý chce investovať alebo riešiť právne a obchodné otázky na Slovensku.“

Legal 500

Andrej Adamčík

„Andrej Adamčík je skúsený právnik v oblasti fúzií a akvizícií s bohatými odbornými znalosťami v záležitostiach týkajúcich sa nehnuteľností.” 

Chambers Europe