The markets are unpredictable and economic cycles can lead to more frequent distressed situations across various industries. These challenges present parties with unique risks and opportunities.

Our team is ideally positioned to guide clients through distressed situations, whether representing debtors or helping investors and creditors capitalise on these opportunities. We have extensive experience working with stakeholders facing financial distress and closely collaborate with our colleagues in finance, corporate, dispute resolution, and regulatory practices. This holistic approach allows us to strategically approach restructuring and insolvency matters, helping our clients maximise recoveries, minimise risks, and achieve optimal outcomes.

We represent clients in all aspects of restructuring and insolvency, both in-court and out-of-court, including debt and equity capital raising, debt rescheduling and refinancing, distressed M&A, liquidations, investigations, insolvency litigation, and directors’ duties. Our clients include both debtors and creditors, such as corporations, funds, banks, and other financial institutions, as well as companies and investors looking to take a stake in distressed businesses.

Creditors’ Representation

We represent creditors in complex domestic and cross-border insolvency proceedings, including at creditors’ committees, to maximise recoveries on their claims through strategic remedies and negotiations. Our approach includes negotiating favourable restructuring plans, asset tracing, and representing creditor interests in court.

Directors’ Duties

Our team regularly advises company management on their responsibilities when facing financial distress or dealing with troubled debtors. We provide strategic guidance to achieve the most favourable outcome while ensuring compliance with fiduciary duties and minimising personal liability.

Debt and Equity Capital Raising

We support clients in raising debt or equity capital via loan facilities, bond issuances, and strategic investments from opportunistic financial or strategic investors, ensuring their capital-raising efforts align with their financial goals and market conditions.

Debt Rescheduling and Refinancing

We help clients restructure their existing debt and negotiate new financing arrangements to improve their financial position by negotiating with creditors, drafting restructuring agreements, coordinating with financial institutions to secure more favourable terms, and developing comprehensive workout strategies that minimise risks and maximise recovery.

Distressed M&A

We support clients in distressed M&A, recognising the need for swift deal execution, which is crucial in distressed scenarios. Our team crafts effective risk allocation strategies, focuses due diligence on key assets, and provides guidance on managing post-transaction clawback risks.

Insolvency Litigation

We represent clients in insolvency-related litigation, including preference claims, disputes over creditor claims and voting rights.

Service Highlights

S AVEA, združením zastupujúcim viac ako 400 veriteľov spoločnosti Arca Investments, ktorí držia zmenky v hodnote viac ako 3,7 mld. Kč, pri cezhraničných insolvenčných konaniach spoločnosti Arca Investments na Slovensku a v Českej republike.

S Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Apollo (rôzne fondy), J.P. Morgan SE a ďalší v súvislosti s dočasným preklenovacím financovaním vo výške 160 mil. EUR a celkovou reštrukturalizáciou dlhu skupiny Schur Flexibles, čo viedlo k zníženiu nezaplateného dlhu o 400 mil. EUR.

So slovenskými energetickými spoločnosťami ohľadom regulačných obmedzení týkajúcich sa platieb, urovnaní a reštrukturalizácie dlhu v prípade spoločností, ktoré sa nachádzajú vo finančných ťažkostiach.

S AREA Property Partners pri ich kapitálovej a finančnej investícii do jedného z najsofistikovanejších zmiešaných realitných developmentov v strednej Európe, ktorý bol blízko krízovej situácie.

S prevádzkovateľom významného portfólia maloobchodných nehnuteľností v súvislosti s konkurzným konaním veľkého reťazca potravín.

So spoločnosťou EOSA pri uplatňovaní pohľadávok v reštrukturalizačnom konaní, vrátane ich zastupovania na súde pri rozhodovaní o popretých pohľadávkach v procese reštrukturalizácie.

S finančnou inštitúciou pri mimosúdnej reštrukturalizácii jej dlhov s veriteľmi.

So spoločnosťou Air Slovakia pri plánovanej reštrukturalizácii.

So spoločnosťou Goodman pri uplatňovaní nárokov v súvislosti s cezhraničnými insolvenčnými konaniami skupiny Rinder Gessellschaft m.b.H.

So spoločnosťou Lipovy Park pri štruktúrovaní a vyjednávaní odchodu z realitného developmentu v hodnote 10 mil. EUR a následne pri ich zastupovaní v konkurzných konaniach.

S medzinárodnou investičnou skupinou ako najväčším veriteľom v konkurzných konaniach, a to vrátane účasti vo veriteľskom výbore a následnej reštrukturalizácie po zastavení konkurzného konania.

S investorom pri analýze a ukončení investičnej zmluvy s konzorciom stavebných firiem z dôvodu insolvencie jedného člena, a to vrátane podrobnej analýzy cezhraničných insolvenčných opatrení.

So spoločnosťou TWS Tankcontainer-Leasing pri zvažovanej reštrukturalizácii vzájomných nárokov podľa zahraničného súdneho rozhodnutia, po ktorom nasledovalo vymáhanie a reštrukturalizácia v súvislosti s istou slovenskou spoločnosťou.

So slovenským investorom pri obhajobe proti insolvenčnému konaniu, ktoré požadovala skupina veriteľov proti cieľovej spoločnosti Energo Pribram.